nieuws

10 okt 2000, 00:12

D66 wil meer macht geven aan Ombudsvrouw

De fractie van D66 in de gemeenteraad wil de macht van Ombudsvrouw Jeltje Meulenbroek vergroten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de D66-raadsleden Bart Slagter en Thomas van Dalen zouden ook de gesubsidieerde instellingen door de Ombudsvrouw gecontroleerd moeten kunnen worden
Het instituut ombudsvrouw is naar de mening van de D66 fractie een nuttig instrument gebleken voor burgers van de gemeente die klachten hebben over de gemeente en die van mening zijn dat hun klachten door de gemeente zelf niet serieus (genoeg) worden genomen. Burgers hebben immers niet de mogelijkheid om naar een concurrent te gaan als zij ontevreden zijn over de dienstverlening. Datzelfde geldt echter ook voor de diverse (grotendeels) van gemeentelijke subsidie afhankelijke instellingen zoals bijvoorbeeld het Woonservicecentrum.
D66 vindt het dan ook van groot belang dat die gesubsidieerde instellingen ook onder de ombudsvoorziening vallen. Nu spontane aanmeldingen achterwege blijven dient overwogen te worden in de Algemene Subsidieverordening een bepaling op te nemen die ervoor zorgt dat die gesubsidieerde instellingen zich moeten aanmelden bij het ombudsinstituut.