nieuws

27 nov 2001, 00:12

D66 wil kieswijzer als service aan de Groningse kiezer

Thomas van Dalen, woordvoerder bestuurlijke vernieuwing van de D66-fractie wil dat het College een onafhankelijke partij een Groninger Kieswijzer laat ontwikkelen op basis van de programma's van de verschillende deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. De kieswijzer moet via internet te raadplegen zijn en ook huis aan huis worden verspreid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Thomas van Dalen: "Het is eigenlijk vreemd dat dit instrument op lokaal niveau nog niet bestaat. Het is onmogelijk van kiezers te vragen een doordachte keuze te maken op 6 maart en hen dan alle vuistdikke partijprogramma's voor te schotelen. Ik zie de Groninger Kieswijzer als een reële service aan de kiezer."
Op landelijk niveau wordt tegen de tijd dat de verkiezingen worden gehouden door Instituut voor Publiek en Politiek - een stemwijzer gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Deze stemwijzer verschijnt in gedrukte vorm en wordt ook via een special website aangeboden. Individuele kiezers kunnen met de stemwijzer hun eigen opvattingen toetsen aan die van de partijen om zo te ontdekken welke partij het beste bij de persoonlijke voorkeuren past. De stemwijzer maakt de politiek inzichtelijker; het instrument verschaft individuen inzicht in de reële programmatische verschillen en overeenkomsten tussen partijen. Het uiteindelijke doel van de stemwijzer is het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de verkiezingen. De stemwijzer die bij de afgelopen verkiezingen door enorme aantallen mensen werd geconsulteerd, kan indirect ook bijdragen aan het vergroten van de opkomst bij de verkiezingen.
Op lokaal niveau geldt wellicht sterker dan op landelijk niveau dat kiezers niet altijd volledig op de hoogte zijn van de feitelijke overeenkomsten en verschillen tussen de partijen. Het is bovendien voor individuele burgers niet gemakkelijk om dat te verkrijgen. Vooreerst moet men alle programma's te pakken zien te krijgen, en daarna volgt een tijdrovend proces van analyse en vergelijking. D66 wil dat het gemeentebestuur ook in Groningen een kieswijzer aanbiedt aan de inwoners. D66 ziet de Groninger Stemwijzer als een reële service aan de kiezer en als instrument ter vergroting van de betrokkenheid van de inwoners van onze stad bij de politiek en in het bijzonder bij de verkiezingen. D66 wil om die reden dat het College aan een onafhankelijke instelling zoals het IPP de opdracht verstrekt om een stemwijzer te ontwikkelen die uiterlijk een maand voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen huis aan huis wordt verspreid en ook via internet kan worden geraadpleegd.