nieuws

05 jul 2002, 00:12

D66 wil inzage in Oosterpoort-tekeningen

De fractie van D66 in de Groningse gemeenteraad wil inzage in het onderzoek dat B en W van Groningen in het verleden heeft laten uitvoeren naar vernieuwing van de Oosterpoort.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens D66 is het voor de discussie over de toekomst van de Grote Markt noodzakelijk om te weten of het cultuurcentrum De Oosterpoort eenvoudig kan worden opgeknapt. Of dat dat zo’n kostbare zaak wordt, dat het cultuurcentrum net zo goed gesloopt kan worden en de cultuur verplaatst kan worden naar de Grote Markt oost-zijde.
Volgens het D66-gemeenteraadslid Lotte Bruins Slot zijn in het recente verleden de uitbreidingsmogelijkheden voor cultuurcentrum de Oosterpoort onderzocht. ‘Het programma van het college van B en W, en met name de passages over het Cultuurcentrum en de plannen voor de Oosterpoort daarin, maken dat deze stukken een buitengewone actualiteitswaarde hebben gekregen. Het debat over de toekomst van Grote Markt lijkt nu los te barsten. Zo presenteerde een commissie van de PvdA een dezer dagen al een eigenstandige toekomstvisie die afwijkt van het Collegeprogramma’, stelt Bruins Slot.
D66 vindt het volgens haar daarom van belang om in de publieke discussie die het gemeentebestuur wil initiëren twee zaken te onderscheiden. In de eerste plaats is er een noodzaak om na te denken over de culturele toekomst van de stad. En daarnaast is de concretiseringfase aangebroken van het debat over de Grote Markt. Daarom vraagt D66 nu om eventuele tekeningen en alle daarbij horende stukken zo spoedig mogelijk openbaar te maken ten behoeve van de publieke discussie, de discussie in het forum, en de debatten binnen politieke partijen en de gemeenteraad.