nieuws

20 feb 2003, 00:12

D66 wil hoorzitting over ‘verarming sociale cohesie’ in Groningen

De D66-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat de gemeenteraad een hoorzitting houdt over de toekomst van de sociale infrastructuur. Aanleiding vormt de brandbrief van de gesubsidieerde instellingen over de gevolgen van de bezuinigingen die het College van B & W heeft doorgevoerd. De gesubsidieerde instellingen stellen dat er sprake is van financiele uitholling die in veel gevallen leidt tot een verarming van de sociale cohesie van de stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter Thomas van Dalen: 'De volksvertegenwoordiging is aan zet. Ik vind dat de Raad nu de durf moet hebben om in gesprek te gaan met de instellingen over de concrete gevolgen van een besluit dat een meerderheid op instigatie van het College heeft genomen. Nu is er meer zicht op de gevolgen. Dan maken wij onze controlerende taak waar.' D66 vindt dat de hoorzitting korte termijn zou moeten worden gehouden. De hoorzitting kan door de griffie van de gemeenteraad worden voorbereid. Het ligt in de lijn om alle gekorte instellingen in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. De hoorzitting dient tegelijkertijd ter voorbereiding op moeilijke beslissingen die in de komende jaren nog zullen moeten worden genomen. D66 legt het voorstel tot het houden van een hoorzitting vandaag voor aan het presidium van de gemeenteraad.