nieuws

17 jun 2002, 00:12

D66 trekt zich terug uit Forum Grote Markt beraad

De fractie van D66 verlaat het Forum van het Grote Marktberaad. De fractievoorzitter van D66 in de Groningse gemeenteraad, Thomas van Dalen, vindt het niet terecht dat de opzet van het Forum, dat voor het eerst na de gemeenteraadsverkiezingen dinsdag 18 juni weer bijeen komt, volgens hem niet is besproken in de gemeenteraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een verklaring laat Thomas van Dalen weten dat de D66 fractie in de gemeenteraad van Groningen vraagtekens plaatst bij de invulling die het College van B & W aan het begrip ‘open planproces’ geeft. Het College presenteert dinsdag in de beslotenheid van het Oude Forum Grote Markt haar plannen voor de sloop van de Oosterpoort en voor de bouw van een parkeergarage naast de Grote Markt en een Cultuurcentrum aan de Oostwand. D66 wijst op het feit dat de opzet van het vervolg niet is besproken in de gemeenteraad. Thomas van Dalen: “Is het niet raar dat dit College een open plan proces begint met een bijeenkomst die niet voor gewone burgers toegankelijk is.”
De vijf argumenten van D66 om niet aanwezig bij deze bijeenkomst van het Forum Grote Markt: 1. besloten start van een open planproces kan niet; 2. de eerste presentatie van de plannen van een nieuw college hoort niet in beslotenheid plaats te vinden; 3. college had opzet van het vervolg op het forum eerst bekend moeten maken (samenstelling, opdracht, werkwijze); 4. de raad had een dergelijke opzet vooraf van kritiek en of ondersteuning moeten kunnen voorzien; 5. actieve deelname gemeenteraadsleden aan besloten beleidsvoorbereidend proces past niet in een duale constructie.
'Wij menen dat wij met na de verkiezingen en na de presentatie van het collegeprogramma een nieuwe situatie te maken hebben. Er ligt een totaal nieuwe opdracht voor een forum. Wij oordelen overigens positief over de werkzaamheden van het eerste forum Grote Markt. Wij zullen niet ontbreken bij de openbare bijeenkomsten van het forum maar dan wel als toehoorder. Wij zullen de burgemeester als portefeuillehouder bestuurlijke vernieuwing vragen om het plan van aanpak (opdracht, samenstelling, werkwijze) voor het tweede forum openbaar te maken', aldus D66.