nieuws

22 feb 2011, 16:04

D66 : toch provinciaal geld voor afronden Ecologische Hoofdstructuur

D66 lijsttrekker Piet de Vey Mestdagh wil dat de Provincie vast blijft houden aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit in tegenstelling tot het kabinet dat, onder leiding van oud-gedeputeerde Henk Bleker van Groningen, nu juist voorstelt om te bezuinigen op het omzetten van landbouwgrond in natuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen maandag bracht de Vey Mestdagh samen met D66 tweedekamerlid Stientje van Veldhoven een werkbezoek aan de Stichting Groninger Landschap. Hier kregen zij te horen welke negatieve gevolgen het schrappen van gelden voor realisatie van de EHS door het huidige kabinet kunnen hebben voor de natuur in onze Provincie.

Doordat natuurgebieden nu niet meer met elkaar worden verbonden dreigen bedreigde planten en diersoorten te verdwijnen. De Vey Mestdagh wil nu provinciale middelen aanwenden om de EHS in de toekomst alsnog te kunnen realiseren. Hiermee hoopt hij te voorkomen dat er definitief een streep gaat door de natuurontwikkeling in Groningen.

‘De Provincie heeft honderden milioenen tegen weinig rente op de bank staan, daar kunnen we best wat boerengrond voor aankopen. Vervolgens kunnen we dit eerst terugverhuren aan de boeren. Op deze wijze kunnen we op het moment dat er een regering komt de wel oog heeft voor de natuur en de toekomst direct meters maken met de afronding van de EHS’, aldus de Provinciale lijsttrekker van D66. ‘Je kunt het zien als een duurzame belegging in natuurontwikkeling.’

Van Veldhoven gaf aan ook landelijk te willen vasthouden aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur; ‘Minder geld betekent dat het langzamer zal gaan , maar we mogen niet stoppen want de EHS is de minimale ruggengraat die de natuur nodig heeft om te overleven.’

Zaterdag diende zij daarom samen met PvdA collega Lutz Jacobi een initiatiefwetsvoorstel in. Met deze wet willen zij bescherming geven aan het groene netwerk van Nederland. Van Veldhoven en Jacobi willen natuurliefhebbers graag laten meedenken in de verdere samenstelling van het wetsvoorstel. Op de website www.beschermjenatuur.ning.com is het mogelijk het voorontwerp in te zien en te reageren.