nieuws

06 jan 2003, 00:12

D66 stevig ter discussie door dramatische peilingen (7 jan)

D66 houdt een bijeenkomst om de eigen situatie, en de partij staat er niet zo best voor, eens goed door te nemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 22 januari 2003 staan er voor de tweede keer in het tijdsbestek van een jaar Tweede Kamer verkiezingen voor de boeg. Iedereen weet inmiddels dat het met D66 niet zo goed gaat. Bij de verkiezingen van mei vorig jaar werd het zeteltal van de partij gehalveerd van veertien naar zeven. Nu zouden er volgens de opiniepeilingen nog vier à zes zetels overblijven.
Binnen de partij heerst het idee dat deze verdere teruggang vooral te wijten is aan het voor D66 slechte politieke klimaat, aldus de partij. ''Toch gaan er ook stemmen op dat D66 een vage partij is, die haar ideeën over wat ze met onze samenleving wil maar matig weet over te brengen. D66 heeft een imagoprobleem, wordt dan gezegd.''
De Jonge Democraten (Jd) van de afdeling Groningen organiseren daarom op 7 januari, vijftien dagen voor de verkiezingen, een avond rondom haar moederpartij D66. ''We willen mensen de kans geven vragen, opmerkingen en kritiek openlijk voor te leggen aan de aanwezige D66’ers, zodat ze weer een beeld kunnen krijgen over waar de partij voor staat.''
De avond bestaat onder meer uit een forumdiscussie, geleid door Koos Bijlsma, politiek redacteur van het Dagblad van het Noorden. ''Naast D66’ers Bert Bakker (Tweede Kamer) en Lotte Bruins Slot (gemeenteraad) hebben we Daniëlle Paulssen, de huidige voorzitter van de Jonge Democraten, uitgenodigd om in het forum plaats te nemen. Dr. P. Lucardie van het Nederlands Documentatiecentrum voor Politieke Partijen en Dr. D. Bosscher, ex-rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, zullen als gasten een kritisch licht over D66 laten schijnen.''
De avond wordt gehouden op 7 januari 2003 in Huis de Beurs, vanaf 20.30 uur.