nieuws

04 mei 2013, 17:05

D66, SP en Christenunie willen opheldering over communicatie gemeente en politie

De Christenunie, D66 en de SP verbazen zich over de manier waarop het nieuws van de bommelding naar buiten is gekomen. Burgemeester Rehwinkel stelde afgelopen dinsdag in de Volkskrant dat er tijdens Konninginnenacht een aantal bommeldingen in de stad waren geweest. De drie partijen vinden het vreemd dat het nieuws, ondanks de afspraak niets over de bommelding te zeggen, toch naar buiten is gekomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Volgens de afspraak zou er alleen iets over de bommelding naar buiten komen, als de politie of Rehwinkel daar expliciet een vraag over zouden krijgen. Volgens de drie partijen heeft de verslaggeefster van de Volkskrant de burgemeester niet specifiek naar de melding gevraagd maar is hij er zelf over begonnen.

Om de onrust weg te nemen, kwamen burgemeester en politie donderdag met een gezamenlijke verklaring dat de burgemeester geen afspraken heeft geschonden. Toch zijn de Christenunie, D66 en de SP verontrust over de wijze waarop het nieuws toch naar buiten is gekomen. “In eerdere veiligheidsdossiers hebben in de gemeenteraad van Groningen debatten plaatsgevonden waarbij de raad is toegezegd te zorgen voor betere communicatie vanuit gemeente en politie”, stellen de drie partijen in een gezamenlijk persbericht.

ChristenUnie, D66 en SP willen nu dan ook opheldering over welke afspraken er gemaakt zijn. Bovendien willen ze weten wat het college denkt te gaan doen om de communicatie tussen gemeente en politie te verbeteren.