nieuws

11 feb 2009, 21:09

D66 : snel duidelijkheid over financiering Groninger Forum

Als groot voorstander van het Forum heeft D66 zorgen over het draagvlak voor het Groninger Forum onder burgers en betrokkenen. D66 houdt het College verantwoordelijk voor het in stand houden van dit draagvlak en vraagt om opheldering omtrent de invulling en financiering van het Forum. In de ogen van D66 zou snelle duidelijkheid over de financiering en de programmering het draagvlak kunnen behouden. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66 is nog steeds van mening dat het Groninger Forum een aanwinst is voor zowel het culturele veld als de economische ontwikkeling van de binnenstad. Het baart D66 dan ook grote zorgen dat er onrust en onduidelijkheid is over de inhoudelijke toevoeging en de financiering van het Forum. De opening van het Forum is inmiddels uitgesteld tot 2015 en de kosten zijn gestegen. Dergelijke ontwikkelingen zijn koren op de molen van tegenstanders, die in diverse media hun bezwaren voor het voetlicht brengen.

 

D66 stelt het College verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van het enthousiasme en draagvlak voor het Groninger Forum en is van mening dat duidelijkheid omtrent de financiering en de inhoudelijke invulling hierbij van groot belang is. D66 vraagt het College dan ook om hierover opheldering te verschaffen en in gesprek te gaan met het culturele veld om hun zorgen weg te nemen.