nieuws

28 mei 2001, 00:12

D66 Provincie Groningen eist beter milieuverslagen bedrijfsleven

De fractie van D66 in de Staten van Groningen vindt dat bedrijven betere milieuverslagen moet maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66-Statenlid Fleur Gräper heeft aan het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over milieurapportage in de provincie Groningen. Aanleiding was een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van 8 mei, waarin wordt gesteld dat veel bedrijven onvoldoende inzichtelijke gegevens aanleveren in hun milieurapportage. De krant baseert zich op een rapport van de Inspectie Milieuhygiëne. D66 vindt het belangrijk dat milieuresultaten die bij het MKB worden bereikt, niet te niet moeten worden gedaan door grote bedrijven. Daarom wil de D66-Statenfractie weten of Gedeputeerde Staten van het rapport op de hoogte is en wat de situatie volgens dit rapport in Groningen is. En misschien wel het belangrijkste: als de geschetste situatie ook op onze provincie van toepassing is: wat wil het college doen om er voor te zorgen dat de milieuverslaglegging van bedrijven voortaan inzichtelijk, feitelijk juist en waarheidsgetrouw wordt en de controle te verbeteren?