nieuws

29 mei 2002, 00:12

D66: ‘Popcultuur in provincie Groningen stagneert’

Volgens de fracties van D66 in de Groningse gemeenteraad en in Provinciale Staten is er sprake van een grote stagnatie in de ontwikkeling van de popcultuur in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De D66-fracties in de gemeenteraad van Groningen en in de Provinciale Staten van Groningen hebben gelijktijdig vragen gesteld aan de Colleges van respectievelijk B & W en GS. Volgens D66 is er namelijk sprake van stagnatie van het pop-beleid in stad en provincie. ‘Een aantal organisaties werkt op een onduidelijke manier aan soortgelijke opdrachten. Die recent ontstane onduidelijke situatie maakt het beleid in Groningen ondoorzichtig en versnipperd’, stellen de links-liberalen.
De D66-fracties pleiten er daarom voor dat Stad en provincie helderheid scheppen om ervoor te zorgen dat Groningen haar naam als popstad en popprovincie blijft behouden.