nieuws

27 nov 2001, 00:12

D66: Nota bouwheerschap gemiste kans voor duurzaam bouwen

De Groninger D66-Statenfractie is teleurgesteld over de inhoud van de nota "Provinciaal Bouwheerschap en Ruimtelijke Kwaliteit". Woensdag a.s. zal deze nota besproken worden in de commissie Ruimte, Water en Groen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66-Statenlid Lia de Ridder: ' Duurzame ontwikkeling is de hoofddoelstelling van het provinciaal omgevingsplan en dus van het provinciaal beleid. D66 neemt dat zeer serieus. Maar het college van GS ziet dat blijkbaar anders. In de nota "Provinciaal Bouwheerschap en Ruimtelijke kwaliteit" wordt met geen woord gerept over provinciale inspanningen om het duurzaam bouwen te bevorderen of er voor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkeling van deze provincie functioneel logisch en niet onnodig milieubelastend is.'
Met de nota "Provinciaal Bouwheerschap en Ruimtelijke Kwaliteit" lijkt het college de inhoud van het begrip ruimtelijke kwaliteit terug te brengen tot uiterlijke verschijningsvorm van gebouwen. Veel aandacht in de nota gaat uit naar beeldkwaliteit en welstandsbeleid, waar een bouwheerschap op gaat toezien. Met deze invulling van het bouwheerschap is de provincie bezig met overdreven bemoeizucht zonder duidelijke criteria. Wij zien dat als een gemiste kans. D66 ziet veel liever dat het bouwheerschap erop gaat toezien dat ruimtelijke uitbreidingen ook op een logische plek plaatsvinden, waar zo weinig mogelijk overlast en milieubelasting wordt veroorzaakt.