nieuws

04 dec 2002, 00:12

D66: ‘Meer windenergie in en om Stad’

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Groningen vindt dat er in- en om Groningen meer projecten voor windenergie moeten komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In haar nieuwe initiatiefvoorstel "Alles in de wind?" stelt D66 in elk geval voor om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van grote windenergieprojecten in en om de stad. D66 ziet investeren in windenergie als dé manier om de doelen te halen die de gemeente Groningen zich voor 2010 heeft gesteld op het gebied van duurzame energie.
Bij de afsluiting van de schone energie-campagne Groningen Unplugged ontstond een stevige discussie over de zin en onzin van investeren in zonne-energie. Uit een op die dag gepresenteerde studie bleek namelijk dat slim investeren in windenergie bijna acht keer zoveel oplevert.
Opvallend was dat toen de keuze werd voorgelegd "alles investeren in zonne-energie of in windenergie?", de meeste partijen wilden vasthouden aan het zonne-energiebeleid. D66 koos voor windenergie. Niet omdat ze kritiek heeft op het zonne-energiebeleid van de gemeente, maar omdat het milieu volgens D66 het meest gebaat is bij het inzetten op windenergie.
Fractievoorzitter Lotte Bruins Slot: "Het gaat ons er niet om het zonne-energiebeleid de nek om te draaien. Dat loopt fantastisch. De subsidie voor zonnecellen op het dak is zelfs zo’n succes geworden dat de gemeente nog eens moet kijken waar ze al dat geld vandaan haalt. D66 wil echter ook naar de langere termijn kijken. D66 wil dat, als over een aantal jaar opnieuw de keuze moet worden gemaakt waar we ons geld op inzetten, de mogelijkheid van windenergie serieus is onderzocht. Een keuze voor windenergie hoeft op die termijn ook niet te leiden tot een plotseling einde aan het succes van zonne-energie. Zonnecellen bijvoorbeeld zullen snel goedkoper worden. Over een paar jaar is die subsidie misschien niet eens meer nodig."
Bruins Slot: "Bij veel mensen bestaat onterecht het beeld dat windturbines alleen in grote weilanden kunnen worden geplaatst. Niets is minder waar: de huidige generatie windturbines staat al langs spoor-, auto- en waterwegen en op industrieterreinen. Er is zelfs een windturbine in ontwikkeling voor gebruik op hoge daken in de stad. Turby heet hij, als dat niet aaibaar is!" Het onderzoek van KEMA dat in opdracht van de gemeente Groningen is uitgevoerd als onderdeel van de Unplugged Campagne liet het volgende zien: met al onze inzet op zonne-energie zijn we nog steeds maar in staat om 10% van onze doelstelling op het gebied van duurzame energie (zoals geformuleerd in het Lokaal Akkoord) te verwezenlijken. Drie grote windenergieprojecten brengen daarentegen reeds 80% van de doelstelling voor 2010 binnen handbereik.