nieuws

06 feb 2013, 21:09

D66 in Tweede Kamer: ‘Gaswinning Groningen direct verminderen'

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) de gaswinning in Groningen per direct terugbrengt om het risico op aardbevingen te verminderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt in een onderzoek dat uit het oogpunt van veiligheid nu moet worden ingegrepen. Kamp wil nu echter niets doen om de risico’s op aardbevingen te verminderen en eerst een langdurig onderzoek afwachten. Van Veldhoven doet het reductie-voorstel morgen tijdens het debat over de gaswinning in Groningen.

Tempovermindering

Het SodM legt bloot dat het winnen van meer gas leidt tot een toename van het aantal aardbevingen. Daarbij toont het onderzoek aan dat de aardbevingen veel ernstiger kunnen zijn dan tot nu toe werd aangenomen. En dat reductie werkt: een reductie van bijvoorbeeld veertig procent zou volgens SodM-directeur De Jong ook veertig procent minder bevingen opleveren. Maar dan moet wel direct worden begonnen met de tempovermindering van de gaswinning, aangezien het risico op bevingen op bij nu ingrijpen pas over een jaar vermindert. Daarom adviseert het SodM om de gaswinning “nu zo snel mogelijk zo veel mogelijk terug te brengen”.

Veiligheid

Minister Kamp stelt voor om een jaar uit te trekken voor nader onderzoek en dan eventueel de gaswinning te verminderen. Dit houdt echter in, dat de risico’s ook komend jaar toenemen en dat het aantal bevingen pas over twee jaar zal afnemen.

D66 maakt zich zorgen over de veiligheid van omwonenden in de regio en wil daarom uit voorzorg de productie zo snel mogelijk terugschroeven. Van Veldhoven snapt het dilemma van Kamp dat minder gaswinning minder inkomsten zijn voor de staat, maar dat weegt niet op tegen een reëel risico op een zware aardbeving waarbij mensen gevaar lopen. Van Veldhoven: “Het winnen van minder gas is een forse stap, maar van groot belang voor de veiligheid van mensen in Groningen. Hiermee kopen we de tijd om tot een goede oplossing te komen. Bovendien: als we minder winnen doen we langer met ons aardgas. Daarbij zullen we steeds minder kunnen leunen op aardgasbaten en meer toe moeten naar duurzame oplossingen.“