nieuws

15 jun 2002, 00:12

D66 heeft kritiek op Grote Markt Forum

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Groningen heeft kritiek op het Grote Markt Forum dat dinsdag 18 juni voor het eerst weer bijeen komt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een persverklaring van voorzitter Thomas van Dalen van de fractie van D66. Hij betreurt het dat de bijeenkomst van het Forum dinsdag niet voor gewone burgers toegankelijk is. Bovendien is de opzet van de nieuwe serie vergaderingen van het Forum volgens hem niet besproken in de gemeenteraad.
Thomas van Dalen: “Is het niet raar dat dit College een open plan proces begint met een bijeenkomst die niet voor gewone burgers toegankelijk is.” D66 roept de forumleden op om hun eigen rol in het vervolgproces tijdens die bijeenkomst aan de orde te stellen. D66 adviseert het Forum de volgende vragen aan de orde te stellen:
· Mogen wij de tekeningen zien met de plannen voor de uitbreiding van de Oosterpoort die al lange tijd bestaan, zodat wij die bij de discussie kunnen betrekken? · Kan er een analyse worden gemaakt van de culturele sterke en zwakke kanten van de stad Groningen? · Kunnen wij meerdere varianten bespreken voor versterking van de culturele infrastructuur van Groningen die het college nastreeft? · Hoe kan het dat de opzet voor een open planprocedure niet eerst in de gemeenteraad is besproken? · Waarom is dit forum het beste antwoord op de vraag hoe het met die culturele invulling verder moet?
Thomas van Dalen zegt het een ‘saillant detail’ te vinden dat de D66 fractie – hoogst waarschijnlijk per ongeluk - niet is uitgenodigd voor de besloten bijeenkomst. Van Dalen: “Ik ben daar eigenlijk wel blij mee, want nu bevind ik me in dezelfde positie als die andere 170.000 inwoners van Groningen. Ik vind ook niet dat de gemeenteraad zich zou moeten mengen in een platform van deskundigen en stadjers. De partijen zouden hoogstens als toehoorders aanwezig kunnen zijn. Partijen maken zich in deze nieuwe situatie vooraf medeverantwoordelijk. Bij het eerste forum dat alleen een vage richting aan moest geven was dat nog geen probleem. Bij het vervolg waarin het gaat om de concrete invulling is die deelname problematisch. Scherpe democratische controle achteraf volgens de duale verhoudingen wordt daardoor bemoeilijkt. Misschien moeten ook mijn collega’s zich afvragen of zij wel de juiste stap zetten. De grap is dat ik bijna kan voorspellen dat mij achteraf het verwijt zal worden gemaakt dat ik net als alle bijna alle andere stadjers niet bij de besloten bijeenkomsten was en dat ik daarom geen recht van spreken heb.”