nieuws

03 feb 2003, 00:12

D66 Groningen: ChristenUnie claimt recht op intolerantie

De D66-fractie in de Groninger gemeenteraad uit haar verbazing over de stellingname van de ChristenUnie dat ambtenaren van de burgerlijke stand ook zouden moeten kunnen weigeren om mensen te trouwen van hetzelfde geslacht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66 fractievoorzitter Thomas van Dalen: "Het homohuwelijk bestaat niet. De Nederlandse wet kent maar een huwelijk en dat huwelijk is voor alle mensen, ongeacht geslacht, huidskleur of religie. Wie ambtenaar wil worden dient de overheid en heeft zich daarbij neer te leggen. Dat geldt ook voor bijzondere ambtenaren."
D66 wijst erop dat ook voor burgers uit de achterban van de ChristenUnie geldt dat ze zich dienen aan te passen bij de normen en waarden die in het geldende recht zijn vertaald. Van Dalen: "In het kerkelijke huwelijk heeft men alle vrijheid, maar wie de overheid dient, mag geen onderscheid maken op basis van geslacht."