nieuws

01 mrt 2011, 16:04

D66: 'Een mens heeft het recht om zich maximaal te kunnen ontplooien'

D66 is een voorstander van het samenvoegen van de drie noordelijke provincies. Ook staat onderwijs en dus maximale ontplooiing van de mens bij deze partij hoog in het vaandel. Hieronder lijsttrekker van D66, Piet de Vey Mestdagh.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

Kunt u drie zaken noemen die voor D66 zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?

- 'Inzetten op een vitale en duurzame economie
- Letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan burgers en ondernemers
- Inzetten op een sterker en transparanter, maar toch kleiner bestuur.'


Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?

'Gezien het nog steeds wijzigende kabinetsbeleid is het bedrag onzeker, wel zeker is dat het om forse bedragen (tientallen miljoenen) zal gaan.'


Waarop kan volgens D66 het best bezuinigd worden de komende jaren?

'D66 is een voorstander van het samenvoegen van de drie noordelijke provincies. Dit levert zeer veel synergievoordelen op:
Een provincie als Gelderland is meer dan 10 procent groter, maar heeft 1000 ambtenaren minder. Dit zou op termijn een structurele bezuiniging van 75 miljoen euro per jaar voor heel Noord-Nederland kunnen opleveren. Bovendien levert dit een beter samenhangend beleid op met een krachtigere positie richting Rijk en Europa.'


Waarop liever niet?

'D66 wil niet bezuinigen op onderwijs en innovatie.'


Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?

'Aan randvoorwaarden om onze economie te versterken en tevens te vergroenen. Dat kan door in te zetten op onze energie-economie en goede initiatieven die leiden tot een duurzame energietransitie te ondersteunen. Maar voor D66 valt er ook nog veel te verbeteren zonder dat het geld kost. D66 zou graag in het ruimtelijk beleid meer ruimte zien voor goede initiatieven van burgers en ondernemers. Dit kan vaak zonder de essentie van het landschap aan te tasten.'


Hoe denkt uw partij over het Groninger Forum?

'Je kunt hier verschillend over denken. Maar alle voors en tegens op dit moment afgewogen, zijn wij een voorstander van het Groninger Forum.

De Gemeenteraad in de stad heeft na een volksraadpleging besloten dat ze het gebouw wil neerzetten en er is al 70 miljoen euro in geïnvesteerd. Afhankelijk van de invulling van dit gebouw kan het Groninger Forum een groot dan wel zeer groot positieve effect hebben op het imago van de stad en veel uitstraling hebben naar de rest van de Provincie. Met de huidige voorgestelde invulling komen er 400 tot 600 banen bij, komen er 15 tot 20 miljoen euro extra uitgaven in onze provincie en 150 duizend extra toeristen naar Groningen (is door een extern bureau betitelt als een lage inschatting).

De taak van de Provinciale politiek is heel beperkt, het gaat om het vrijgeven van 35 miljoen Rijksgeld dat bestemd is voor dit project. Dit is gelabeld geld, dat wil zeggen dat dit geld niet naar een ander project in de Provincie kan als het niet naar de Stad gaat.
Het niet vrijgeven van dit geld betekent dat het Forum niet doorgaat en het de inwoners van Groningen 45 miljoen euro kost zonder dat er enig ander positief effect plaats vindt.

D66 vindt dat het Provinciebestuur dat de afgelopen twee jaar heeft meegewerkt aan deze plannen het niet kan maken om op het laatste moment een Gemeente in onze Provincie op zoveel kosten te jagen. Dat is onbehoorlijk bestuur.'

Hoe denkt D66 over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er door wordt aangetast.

'D66 vindt dat onverkort het probleem bij Mensingeweer moet worden aangepakt. De rest van het tracé is minder urgent, waarbij moet worden aangetekend dat wij tegen een doorsnijding van de Koningslaagte zijn.'


Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?

'In deze tijd is het van belang dat er een breed gedragen college komt. De kans dat dat gebeurt, is het grootst als D66 (middenpartij) voldoende zetels haalt.'


Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen 2011-2015?

'Mensen hebben recht op een maximale ontplooiing. Goed onderwijs is een absolute randvoorwaarde.'