nieuws

05 mrt 2001, 00:12

Cultuurwoordvoerder D66 dreigt wethouder Pattje met boycot

Het D66 gemeenteraadslid Thomas van Dalen dreigt wethouder Pattje van cultuur met een boycot omdat deze enkele vergaderingen over cultuur in de beslotenheid wil houden. En dat is tegen het zere been van D66.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 15 maart vindt tussen 16:30 en 19:00 een speciale bijeenkomst in beslotenheid plaats van de raadscommissie FPC over het cultuurbeleid van de stad Groningen in de volle breedte. Wethouder Pattje wil met ambtenaren tijdens deze bijeenkomst in discussie met de raad ten einde te komen tot een contourschets van een Ideaal Cultureel Profiel van de stad in 2010. Doel is het cultuurbeleid een nieuwe impuls te geven. Er worden een aantal scenario's aan de Raad voorgelegd waarop de Raad geacht wordt te reageren.
Thomas van Dalen, cultuurwoordvoerder van D66 vindt het principieel onjuist dat de wethouder deze discussie in beslotenheid wil voeren. Volgens hem hoort een discussie over zo'n cruciaal en omvattend thema, namelijk de uitgangspunten voor het Groninger cultuurbeleid in het openbaar plaats te vinden: "Het openbaar bestuur hoort publiekelijk te debatteren, ook al betreft het een opiniƫrende discussie. Als een raadscommissie al in vertrouwelijkheid vergadert dan dient daar wel een heel erg bijzondere reden voor te zijn."
Thomas van Dalen zal de voorzitter van de commissie FPC verzoeken de vergadering alsnog een openbaar karakter te geven. Zo niet, dan zal hij de bijeenkomst van 15 maart boycotten.