nieuws

19 nov 2001, 00:12

Culturele functie aan Grote Markt volgens Forum ‘zeer wenselijk’

Als Groningen besluit om de Grote Markt te vernieuwen, dan mag er in elk geval een ‘culturele functie’ komen, aan- of nabij die vernieuwde Grote Markt. Een grote meerderheid van het Forum vindt het een goede zaak wanneer die culturele functie er komt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat bleek tijdens de laatste bijeenkomst van het Forum van de Grote Markt. Zoals wij al eerder meldden op deze site heeft het Forum besloten om de komende weken na te denken over een aantal vraagstukken die van groot belang zijn voor de toekomst van de Grote Markt en die deze week tijdens de vierder bijeenkomst van het Forum aan de orde kwamen. In totaal werden vijftien van dergelijke vraagstukken geformuleerd. Maar bij één daarvan is het standpunt van het Forum al min of meer bekend: een meerderheid onderschreef de stelling dat er een culturele functie mag komen.
Hoe de ‘culturele functie’ straks ingevuld zou moeten worden, dat is echter nog niet duidelijk. Daarover wordt verschillend gedacht binnen het Forum. Een aantal forum-leden vindt dat de Grote Markt straks versterkt mag worden met een grootschalige culturele voorziening, aan de oostzijde van de Grote Markt, de kant van Vindicat. Volgens J. Blom, bijvoorbeeld, van de Stichting Buurtorganisatie KOP, zou het een hele goede zaak zijn om een schitterende culturele voorziening aan de Grote Markt-oostzijde te bouwen. ‘De huidige Stadsschouwburg en de Oosterpoort liggen voor mijn gevoeld op een verkeerde plek. De Grote markt is daar veel geschikter voor. Als bewoner van de binnenstad ben ik een groot voorstander van cultuur aan de Grote Markt’, zo vindt hij. Hij steunt het voorstel van de directeur van de dienst Stadsschouwburg Oosterpoort Th. van der Goot. Deze vindt dat de oostzijde van de Grote Markt zeer aantrekkelijk zou zijn voor een grootschalige culturele functie.
Maar andere Forum-leden vinden dat een nieuwe culturele functie beslist niet te grootschalig moet zijn. Fleur Woudstra, bijvoorbeeld, van Buurtvereniging Het A-Kwartier, is huiverig. ‘Al die grote theaters. ’s Avonds is het er misschien druk, maar overdag zijn het lege gebouwen. Ik heb mij in het onderwerp verdiept en heb een rondreis gemaakt langs steden met grote, nieuwe theatercomplexen. Hengelo is daar ook een voorbeeld van: dergelijke grote culturele complexen zijn overdag allemaal leeg’, zo betoogt ze. Woudstra pleit dan ook voor een meer kleinschalige invulling van het begrip ‘culturele invulling’.
Het Forum praat er medio december verder over.