nieuws

07 jun 2011, 10:10

“Cruiseschip” Groningen opent deuren voor publiek

Het nieuwe kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen opent eenmalig haar deuren voor het publiek. Op zaterdag 25 juni doet het gebouw mee met de Dag van de Architectuur. Het gebouw is die dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Ongeveer ieder half uur vertrekt er een rondleiding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gebouw is alleen toegankelijk onder begeleiding. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Belangstellenden kunnen zich vanaf 7 juni tot 22 juni opgeven via DUO@platformgras.nl onder vermelding van naam en het tijdstip van voorkeur, of telefonisch via 06 - 42 69 46 66. Het aantal mensen dat deze dag kan worden rondgeleid is beperkt, dus ‘vol is vol’. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. In week 25 ontvangt men een schriftelijke bevestiging van de aanmelding, die tevens dienst doet als toegangsbewijs.

Over de Dag van de Architectuur
Jaarlijks vindt in heel Nederland de Dag van de Architectuur plaats. Het is een initiatief van de BNA en wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer lokale architectuurcentra, culturele instellingen, architecten en vele vrijwilligers. In Groningen wordt deze dag georganiseerd door Stichting Dag van de architectuur Groningen en architectuurcentrum Platform GRAS. Doel van de dag is om architectuur onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek. Er vinden deze dag tal van activiteiten plaats. Zie voor meer informatie www.dagvandearchitectuurgroningen.nl

Over het project
Het nieuwe kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst is half maart jl. in gebruik genomen. De bouw, uitgevoerd door Strukton, heeft ruim twee jaar in beslag genomen. Het gebouw is innovatief en duurzaam. Zo houden de horizontale ‘vinnen’ een groot deel van de zonnewarmte buiten en zorgen zo voor een beperking van het energieverbruik omdat minder gekoeld hoeft te worden. Daarnaast is door een slimme integratie van installaties in de vloerconstructie een lagere verdiepingshoogte gerealiseerd. Hierdoor is het gebouw minder hoog dan was voorzien, hetgeen veel materiaal en energie heeft bespaard. Op termijn is het gebouw eenvoudig om te bouwen naar woonappartementen.

Vorige maand is begonnen met de voorbereidingen voor de sloop van de twee oude kantoortorens. Eind dit jaar wordt gestart met de aanleg van de ondergronds parkeergarage. Daarboven komt een grote openbare stadstuin met waterpartij en een paviljoen met commerciële functies. Het gehele project zal in het najaar van 2013 zijn afgerond.

Het bijzondere project is aanbesteed middels een publiek-private samenwerking. Hierdoor is Consortium DUO² (een samenwerking van Strukton, Ballast Nedam en John Laing) niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor de financiering en het beheer en onderhoud van het gebouw gedurende 20 jaar.