nieuws

06 dec 2013, 16:04

Coupures in Delfzijl gaan vanavond open en ook weer dicht

Coupures in Delfzijl gaan vanavond open en ook weer dicht

De coupures bij Delfzijl gaan tussen vijf en zes uur weer open. Waterschap Noorderzijlvest verwacht dat het waterpeil dan onder de ‘magische grens’ van 3.00 meter boven NAP is gezakt. Volgens Harold van Oosten, hoofd coupuresluiting bij het waterschap, worden de coupures vanavond rond half 11 weer gesloten. “Rond half 2 vannacht is het weer hoog water en dan verwachten we een waterstand van boven de drie meter.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag werd rond 13.00 de hoogste waterstand gemeten. Het water stond toen in Delfzijl op 4.28 meter boven NAP. Dat was 28 centimeter meer dan het waterschap had verwacht. “Dat is van zo ontzettend veel factoren afhankelijk. Het is dus ook heel lastig om een goede inschatting te maken. De hoge waterstand heeft echter niet tot problemen geleid”, zegt Van Oosten.


Het waterschap verwacht dat het waterpeil in de loop van de avond zakt naar ongeveer 2,5 meter. Tussen 5 en 6 kunnen de coupures weer open. Uit voorzorg worden de waterkeringen om half 11 weer gesloten omdat vannacht het water stijgt tot naar verwachting hoger dan 3 meter boven NAP. “Rond half 2 is de piek. Daarna zal het weer zakken. Ik denk dat we dan om 5 uur ’s ochtends de coupures weer kunnen openen”, aldus Van Oosten.