nieuws

19 mrt 2002, 00:12

Correctie: Groningen zit minder lang zonder vrouwelijke wethouder

Onlangs maakten we in de GIC melding van een mogelijke nieuwe functie voor fractievoorzitter Karin Dekker van Groen Links: namelijk die van wethouder in een nog te vormen college van B en W. Daarin stond een fout. Groningen blijkt minder lang zonder vrouwelijke wethouder te zitten dan we meldden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wij schrevendat, mocht Dekker inderdaad wethouder worden, het voor het eerst sinds 1994 zou zijn dat Groningen weer een vrouwelijke wethouder krijgt. Dat was het jaar dat Tonny van de Vondervoort als wethouder vertrok. Dat was niet terecht want Groningen heeft nog tot 1998 een vrouwelijke wethouder gehad, en wel in de persoon van Joan Pieters –Stam(D66). Zij was wethouder van economische zaken en is tegenwoordig burgemeester van De Marne. Hoe hebben we Joan Stam, die er als wethouder van economische zaken in was geslaagd de contacten met het bedrijfsleven aanzienlijk te verbeteren, zo snel kunnen vergeten!Onze excuses.