nieuws

07 nov 2012, 10:10

Congres in Groningen over gezond ouder worden in ‘Healthy Cities’

Donderdag 15 november gaat emeritus hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis Auke Van der Woud in een openbaar college in op de ‘medische wortels’ van de stedenbouw. Onder de titel Steden maken beter laat hij zien hoe sterk gezondheid, architectuur en stadsontwerp eigenlijk met elkaar verbonden zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De lezing is onderdeel van het congres Ruimte voor Gezondheid. Healthy Cities: onze leefomgeving als medicijn. Het congres vraagt twee dagen lang aandacht voor de rol die onze steden, wijken en dorpen ook nu nog kunnen spelen bij onze gezondheid en het bestrijden van ‘nieuwe epidemieën’ als obesitas, hart- en vaatziekten en kanker.

 Ruimte voor gezondheid is een initiatief van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in samenwerking met TNO, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN). De lezing van Van der Woud wordt georganiseerd in samenwerking met architectuurcentrum Platform GRAS.


In de negentiende en vroeg twintigste eeuw hielpen architecten en stedenbouwers bij het bestrijden van gevaarlijke infectieziekten als cholera en tuberculose. De aanleg van waterleiding en riolering, het opschonen van de binnensteden, betere gebouwen en de aanleg van groen waren belangrijke ingrediënten. Ultiem doel: het komen tot gezonde steden, zonder ziekten en epidemieën. Nu, decennia later, lijken gezondheidszorg en stadsontwikkeling elkaar helemaal uit het oog verloren te zijn. En dat terwijl ze nog altijd veel voor elkaar kunnen betekenen. Beweegvriendelijke steden kunnen helpen bij het bestrijden van obesitas. En nog altijd zijn groen en natuur essentieel voor een gezonde stad.

Van der Woud is bekend van zijn vele onderzoek over de negentiende-eeuwse stad en boeken als Koninkrijk vol sloppen: achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw en Het Lege land, over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in de vroeg negentiende eeuw.


Meer informatie over het congres vindt u op www.ruimtevoorgezondheid.nl. Kaarten voor de lezing (en het congres) zijn hier eveneens verkrijgbaar. Als er op de dag van de lezing nog plaatsen over zijn, dan wordt ook aan de deur verkocht. Entree voor de lezing bedraagt € 2,50. De lezing vindt plaats in de Blauwe Zaal van het UMCG aan het Hanzeplein 1 te Groningen.