nieuws

11 feb 2003, 00:12

Congres Hanzehogeschool over ‘vooruitstrevende studentenpolitiek’

Op 12 februari vanaf 15.00 uur vindt het congres ‘Geen fractie zonder frictie’ plaats ter ere van het vijfjarig bestaan van de studentenfractie Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool. Het congres staat geheel in het teken van het Hoger Onderwijs. Verschillende onderwijsspecialisten vanuit de Tweede Kamerfracties zullen hierbij aanwezig zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ciska Joldersma van het CDA, Boris van der Ham van D66, Jacques Tichelaar van de PvdA en Jasper van Dijk van de SP zullen met elkaar in debat gaan naar aanleiding van een aantal pittige stellingen. Er zullen toespraken gehouden worden door Fransien van ter Beek, persvoorlichter van het Ministerie van Volksgezondheid en Ronald Schurer, fractievoorzitter van het VOS. Als laatste zal Inge Huisman, lijsttrekker van het VOS voor de komende CMR-verkiezingen in maart het verkiezingsprogramma 2003 presenteren. Dagvoorzitter van het congres is Noortje van der Meij, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Het geheel wordt afgesloten met een informeel samenzijn. Fractievoorzitter Ronald Schurer: Na vijf jaar hard te hebben gewerkt om de belangen van studenten zo goed mogelijk te behartigen is het belangrijk stil te staan en te reflecteren op deze jaren. Dit doen wij met oud-fractieleden, onze relaties en de studenten en personeelsleden van de Hanzehogeschool.
De Groninger Studentenbond (GSb), vakbond voor en door studenten, wilde de belangen van de studenten aan de Hanzehogeschool nog beter behartigen. Onder de naam Progressieve Studentenfractie Groningen (PSG) namen studenten plaats in de facultaire medezeggenschapsraden en de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool. In 2000 richtte de GSb uit democratisch oogpunt een tweede fractie op in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf dat moment gingen de twee fracties gezamenlijk onder de naam VOS verder. Het VOS is de enige kiesvereniging in Nederland met fracties op zowel HBO als WO.