nieuws

23 okt 2001, 00:12

Conflict OR en directie noordelijke gevangenissen

De clusterondernemingsraad (OR) van de huizen van bewaring in Groningen, Leeuwarden en Hoogeveen (PI Noord) is in conflict met zijn directeur. Het formele overleg met de directie is opgeschort. Er is een bemiddelaar aangesteld om de problemen tussen de partijen op te lossen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De OR zegt nadrukkelijk niet het vertrouwen te hebben opgezegd in algemeen directeur T. Vroom. In de media zou eerder zijn gesuggereerd dat de OR in een brief aan het ministerie van justitie het aftreden van Vroom eiste. Vroom zou stelselmatig adviezen van de OR negeren, zo zou in de brief aan het ministerie staan. De directie en OR van PI Noord willen geen mededelingen doen over de aard van de problemen.
Het rommelt al langer binnen het Noordelijke gevangeniswezen. De vier inrichtingen van PI Noord kampen met een tekort aan mensen, een hoog ziekteverzuim en onzekerheid over de sluiting van het huis van bewaring in Groningen en Leeuwarden en overplaatsing naar een nieuw onderkomen.
Een groep Tweede Kamerleden, die onlangs het Huis van Bewaring in Groningen bezocht, noemde de cellen in het verouderde complex een ,,gore bende''.