nieuws

17 feb 2003, 00:12

Conferentie De Multiculturele Uitdaging in Groningen ( 5 maart)

Op woensdag 5 maart 2003 organiseert het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering, IHSAN, in samenwerking met de Samenwerkende Organisaties Maatschappelijke Activering (SOM) in het Provinciehuis van de Provincie Groningen een conferentie over de dialoog tussen levensbeschouwingen en culturen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In grote steden is de Islam inmiddels de tweede godsdienst geworden. De toenemende diversiteit aan levensstijlen, overtuigingen en identiteiten vormt een multiculturele uitdaging. Veel mensen maken zich zorgen over de sociale cohesie van onze samenleving. Communicatie met mensen uit andere culturen leidt regelmatig tot misverstanden en onzekerheden. 'Afkeer van moslims neemt toe', volgens een onderzoek van de RUG in de zomer van 2002. Was tot voor kort de overheersende mening dat migranten hun eigen cultuur kunnen behouden, momenteel vinden meer en meer Nederlanders dat migranten zich moeten aanpassen. Sinds de aanslagen in de VS op 11 september 2001 krijgt die opvatting steeds meer aanhang. Gaat het maatschappelijk debat vooral over de integratie en aanpassing van moslims, het congres van 5 maart aanstaande zet de dialoog tussen levensbeschouwingen en tussen culturen centraal. Het congres wil met name leden van de (Noord-) Nederlandse moslimgemeenschap samen met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen en culturen om de tafel brengen.
Het congres wordt georganiseerd door Ihsan, het Islamitisch instituut voor maatschappelijk activeringswerk, in samenwerking met de SOM, het landelijke platform waarin de landelijke humanistische, katholieke, protestantse en islamitische organisaties voor maatschappelijk activeringswerk samenwerken. Tevens wordt samengewerkt met de Raad van Moskeeën, een landelijk platform waarin o.m. de landelijke koepels van de Turkse Diyanet (de Islamitische Stichting Nederland en de Turks Islamitische Culturele Federatie) en de Nederlandse Islamitische Federatie (Milli Görüs Zuid-Nederland) zitting hebben.
In het lezingendeel wordt een ruime plaats ingeruimd voor een gezaghebbend moslimspreker over 'De bijdrage van de islam aan dialoog van moslims in de multiculturele samenleving'. Andere bijdragen handelen over 'Ervaringen van de dialoog met de Islam in een andere Europese landen' en 'Beeldvorming over moslims in Nederland'. Tijdens de inleiding over 'De maatschappelijke rol van moskeeën' komt de vraag aan de orde of moskeeën ook een rol (kunnen) spelen in het publieke domein, bijvoorbeeld door rolmodellen aan te bieden voor jongeren om succesvolle te integreren met behoud van eigen identiteit. Voor dit ochtendprogramma zijn prominente sprekers uit binnen- en buitenland uitgenodigd, waaronder dr. Asaf Husain (docent Multiculturele studies, Universiteit Leicester, Groot-Brittannië), drs. Ali Bulac (socioloog/schrijver uit Turkije), dr. Tariq Ramadan (docent islam studies, Universiteit Freibourg, Zwitserland), dr. Hidayet Tuksal (theologe/schrijfster uit Turkije), ir. Herman Meijer (ex-wethouder Rotterdam, o.m. initiatiefnemer van de Rotterdamse stadsetiquette), prof.dr. Ton van Eijk (voorzitter Raad van Kerken in Nederland) en prof.dr. Anton Wessels (hoogleraar islamologie, Vrije Universiteit Amsterdam).