nieuws

21 jul 2014, 13:01

Condoleanceregister voor de drie Groninger slachtoffers vliegramp geopend

In Groningen is maandagmiddag een condoleanceregister geopend voor de drie uit de stad Groningen afkomstige slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de vliegramp met de MH17 in Oekraïne zijn drie inwoners van de stad Groningen om het leven gekomen. Dat is aan loco-burgemeester Ton Schroor bevestigd door het Nationaal Crisiscentrum.

 

Het gaat om:

 

Emma Fleur Essers, studente aan de Rijksuniversiteit Groningen;

 

Hielkje Raap, medewerkster van het Alfa College en

 

Eline Marieke Vranckx, studente aan de Hanzehogeschool.

 

De loco-burgemeester heeft inmiddels, direct of indirect, contact met de nabestaanden van de slachtoffers gehad en namens de gemeente Groningen zijn medeleven betuigd.

 

Loco-burgemeester Schroor: “De gebeurtenis in Oekraïne heeft voor onbeschrijflijk veel verdriet gezorgd in Nederland en ook in Groningen. Drie Stadjers keren niet terug van hun vakantie. Hun afwezigheid laat een grote leegte achter in onze Groninger samenleving. Namens het college van B&W betuig ik mijn medeleven aan de familie, vrienden, buren, collega’s en medestudenten van de drie slachtoffers. We leven mee met de nabestaanden en zullen hen ondersteunen waar wij kunnen. Natuurlijk gaan onze gedachten eveneens uit naar de naasten van alle andere slachtoffers van de ramp met de MH17. In Nederland, maar ook elders in de wereld.”

 

Op maandag 21 juli 2014 vanaf 13.00 uur opent de gemeente een condoleanceregister. Dit register is als eerste getekend door loco-burgemeester Ton Schroor namens de gemeente Groningen.

 

Het register ligt in de hal van het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Kreupelstraat 1. Een ieder kan dit register tekenen gedurende de openingstijden van het informatiecentrum. Op maandag van 13.00 – 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Het condoleanceregister zal te zijner tijd toegevoegd worden aan het landelijk condoleanceregister.

 

Mensen die hun condoleances willen betuigen kunnen dit ook digitaal doen via het landelijk register, www.condoleance.nl