nieuws

26 apr 2011, 09:09

Groninger Forum: vanmiddag Salomons-oordeel Jan Terlouw c.s.

Vandaag, dinsdag 26 april, is het de Dag des Oordeels voor het Groninger Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanmiddag om drie uur komt een commissie onder leiding van Jan Terlouw haar bevindingen presenteren. Deze commissie van wijze mannen werd ingesteld om te onderzoeken of een formule te vinden is waardoor het Groninger Forum commerciëler kan worden en de kans op een financieel debacle wordt verminderd.

De 'Commissie Conceptontwikkeling Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum''presenteert dan zijn advies voor de 'verbeteringsmogelijkheden van de invulling van het concept van het Groninger Forum en de economische structuurversterking van het project Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum.'

De onderzoekscommissie bestaat uit de heren Jan Terlouw, Jan Willem Sieburgh en  Hans van Velzen.

Om 15.00 uur zal het rapport door de heer Terlouw, voorzitter van de commissie, officieel overhandigd worden aan de portefeuillehouders, gedeputeerde Wilma Mansveld en wethouder Ton Schroor.
 


Volgens woordvoerder Arda Klijnsma van de bestuursdienst van de gemeente Groningen was afgesproken dat de Commissie Terlouw voor 30 april haar bevindingen zou presenteren.

‘Maar omdat de commissie het rapport al klaar heeft, kan dat ook best eerder naar buiten worden gebracht. Daarom hebben we de commissie gevraagd om dat zo snel mogelijk te doen. Op 30 april kan het niet, dan is het Koninginnedag. En de dag er voor is het Lintjesregen. Daarom komt het ons heel goed uit dat het vanmiddag al kan.’