nieuws

05 nov 2007, 09:09

Commissaris Max van den Berg praat in reizende talkshow over toekomst Groningen

Vanaf maandag 5 november- vandaag - gaat het provinciebestuur letterlijk en figuurlijk op pad, op zoek naar de rechtstreekse dialoog met inwoners. Commissaris van de koningin Max van den Berg en alle gedeputeerden trekken zes avonden lang met een soort 'talkshow' langs diverse zalen in de provincie om met inwoners te praten over thema's die van belang zijn voor het nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is de bedoeling dat het provinciebestuur de inwoners een aantal dilemma's voorlegt, waarover men hun mening kan geven. De rol van het provinciebestuur zal vooral een luisterende zijn: de inwoners zullen zoveel mogelijk aan het woord komen.

Naast deze zes publieksbijeenkomsten is er ook een bijeenkomst georganiseerd met als titel 'de Kamers van Groningen'. Op zaterdag 24 november bereidt een groep van zo'n 100 'gewone Groningers' - die zich hiervoor eerder dit jaar hebben aangemeld - een advies voor aan Gedeputeerde Staten over vier thema's. Zij worden hierbij ondersteund door deskundigen. Er zijn nog enkele plaatsen in de Kamers van Groningen beschikbaar. Wilt u hieraan deelnemen, kijk dan op de website en meld u aan. Of bel met 050 - 316 49 80.

Het resultaat van alle raadplegingen wordt meegenomen in het nieuw Provinciaal Omgevingsplan, dat uiteindelijk in 2009 wordt vastgesteld. In het plan staat beschreven hoe de provincie er in de toekomst - qua ruimtelijk inrichting - uit moet zien. Thema's als wonen, werken, ondernemen, bereikbaarheid, milieu en veiligheid komen erin aan bod.

Ook virtueel kunnen inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en lokale en regionale overheden meepraten en meedenken. Hiervoor is een speciale website ingericht www.denkmeepraatmee.nl. Op de website is een forum, een virtueel tv-station en een fotowedstrijd te vinden. Inwoners van Groningen worden uitgedaagd om foto’s in te sturen van hun mooiste of lelijkste plekjes in de provincie. Uiteindelijk selecteert de provincie een aantal winnaars in diverse categorieën.