nieuws

18 nov 2007, 20:08

COMMENTAAR: Zuiderzeelijn niet opgeven als Europese verbinding

Het NOS-journaal maakte afgelopen vrijdagavond uitvoerig melding van het afblazen van de plannen voor de Zuiderzeelijn. Ook de andere media, waarvan de hoofdredacties in de Randstad zetelen, hebben nog nooit zo pontificaal aandacht geschonken aan die lijn als afgelopen weekend, nu de lijn door minister Camiel Eurlings officieel ten grave werd gedragen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het NOS journaal liet in haar reportage een kaartje van die Zuiderzeelijn zien, waarmee onbewust in één klap pijnlijk in beeld werd gebracht waarom er in Nederland te weinig draagvlak te krijgen is voor die verbinding. Want op het kaartje leek het er op alsof het gaat om een verbinding tussen Schiphol, met als eindpunt Groningen. Maar het gaat er nu juist om dat die lijn niet in Groningen eindigt maar in de plannen van het Noorden juist wordt beschouwd als snelle verbinding, door naar Hamburg, Berlijn en andere steden in noord-west en oost-Europa.

De vroegere Groningse commissaris van de koningin Alders en de huidige Commissaris Max van den Berg hebben fel gestreden voor de Zuiderzeelijn. Vooral ook werkgeversvoorzitter Hans Haerkens heeft zich als een leeuw geweerd. Wat dat betreft verdienen zij alle lof.

Maar de lobby vanuit het Noorden is er kennelijk toch niet genoeg in geslaagd om duidelijk te maken dat de Zuiderzeelijn niet alleen voordelig is voor de Randstad, omdat men dan sneller in het Noorden is waar nog volop ruimte is. Maar vooral zou de Zuiderzeelijn moeten worden gezien als een Europees project dat de havens van Rotterdam en Hamburg sneller verbindt, en waarin noord-Nederland slechts een tussenstationnetje is, vanuit Europees perspectief gezien. In de campagne zou het goed zijn geweest wanneer ook de burgemeesters van Hamburg en Berlijn als voorstander hadden kunnen worden opgevoerd.

Zeker: de Randstedelijke journalisten hebben gelijk dat het ‘’niet uit kan om een tweede Betuwelijn aan te leggen, een lijn van Amsterdam naar nergens’’. Dat kunnen we hier ook nog wel bedenken. De Zuiderzeelijn is echter geen Betuwelijn, maar iets heel anders, namelijk een van de vele lijnen in een nieuw, zich vormend Europees netwerk van hogesnelheidslijnen. Een zeer moderne en meer duurzame vorm van transport dat concurreert met vliegverbindingen. Het is aan Frankrijk en Duitsland te danken dat die snelle lijnen er zijn, de zuinige Nederlanders hobbelen er wat achter aan en werken nu nog steeds aan aansluiting op de Franse hogesnelheidslijn.
Het Noorden moet de Zuiderzeelijn dan ook niet opgeven, en twee miljard bloedgeld aanvaarden voor deze lijn. Misschien is het beter om nog maar vijf jaar uitstel te vragen, in de verwachting dat Nederland dan een beetje gewend is aan snelle treinen.

Zeker is dat er ooit een supersnelle treinverbinding van Amsterdam/Rotterdam naar Berlijn en Hamburg zal gaan rijden. Het zou voor het Noorden een ramp zijn wanneer die verbinding dan via bijvoorbeeld oost-Nederland zou gaan lopen, en niet via het Noorden. Dan zou het Noorden pas echt een afgelegen gebied blijven, zonder aansluiting op het Europese netwerk van snelle treinverbindingen. Het Noorden zou er komende week dan maar voor moeten pleiten dat de Zuiderzeelijn wordt uitgesteld, in plaats van afgesteld.