nieuws

05 jul 2014, 17:05

Commentaar: Zonder Jan Evenhuis was er geen Groninger Museum gekomen

Commentaar: Zonder Jan Evenhuis was er geen Groninger Museum gekomen

Oud-gemeenteraadslid Jan Evenhuis heeft zaterdagmiddag de erepenning van Groningen gekregen uit handen van de loco-burgemeester van Groningen gekregen. Opmerkelijk is dat in de motivatie voor de toekenning daarvan een van de belangrijkste redenen waarom hij de erepenning eigenlijk heeft verdiend niet wordt genoemd: zonder Jan Evenhuis was het Groninger Museum er niet gekomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want toen er begin jaren negentig een besluit moest worden genomen over de komst van het Museum, was de Groningse gemeenteraad diep en diep verdeeld. De PvdA, onder leiding van een gedreven initiatiefnemer Ypke Gietema, was er fel voor. Maar het CDA was er op tegen. Bij de VVD lag het ingewikkelder. Aanvankelijk was de fractie voor, maar toen enkele notabele VVD leden actie gingen voeren tegen de komst van het Museum, was een groot deel van de VVD fractie plotseling ook tegen. Maar dankzij de stem van Jan Evenhuis ging de meerderheid van de VVD fractie toch akkoord, en ontstond er ook een meerderheid in de gemeenteraad.

 

‘Boeie!’, denkt de jongere generatie nu misschien. Maar dat de komst van het Groninger Museum zeer belangrijk is geweest voor de Groningse economie, konden we vanmorgen nog lezen in het Dagbad van het Noorden.

 

‘Toerisme levert veel banen op’, zo staat er boven een artikel. Daarin staat dat de werkgelegenheid in de provincie Groningen in de sector toerisme en recreatie in de provincie Groningen in de periode 2008 – 2013 is toegenomen met 1450 banen, oftewel met bijna negen procent.

 

Volgens adjunct-directeur Hans Poll van Marketing Groningen groeit het toerisme in Groningen al tien jaar heel hard. De toename zit vooral in de stad Groningen.’ ‘Ofschoon funshoppen voor veel bezoekers een belangrijke activiteit is, is de aanwezigheid van culturele voorzieningen zoals het Groninger Museum voor veel toeristen doorslaggevend bij de beslissing om naar Groningen te komen’, aldus Marketing Groningen.

 

Kortom: het Groninger Museum heeft de stad datgene gebracht wat de initiatienemers, met steun van onder meer Jan Evenhuis, hoopten dat het zou brengen.

 

De ere-penning heeft Jan Evenhuis , in combinatie met tientallen jaren van inzet als gemeenteraadslid voor de stad, wat ons betreft dan ook dubbel en dwars verdiend.

Jan Evenhuis (links). (Archieffoto, gemeente Groningen).
Jan Evenhuis (links). (Archieffoto, gemeente Groningen).