nieuws

19 jan 2015, 12:12

Commentaar: ‘Wordt Groningen dan toch belazerd met de aardgaswinning?’

In Groningen is woedend gereageerd op uitspraken van René Leegte, lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD over de gaswinning in Groningen. In de trein zei hij in een telefoongesprek tegen een onbekende gesprekspartner dat de VVD moest vasthouden aan de lijn dat nog maar moet worden aangetoond dat er een verband is tussen de gaswinning en de aardbevingen. Ook zei hij tegen zijn gesprekspartner dat hij vindt dat minister Kamp in de media moet zeggen dat de gaswinning in Loppersum met tachtig procent is verminderd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit telefoongesprek werd gehoord door wetenschapper Rolf Schuttenhelm, lid van de groep ‘Fossielvrij’. Hij kon, samen met een andere passagier, woordelijk verstaan wat het VVD kamerlid voorstelde als tactiek voor de VVD. Schuttenhelm vond dit zo opzienbarend dat hij besloot om er enkele Tweets over te sturen. Dat zou het afgelopen weekend leiden tot een sneeuwbaleffect, en uiteindelijk tot de val van de VVD-er, althans: deze is nu geen woordvoerder over dit onderwerp meer namens zijn partij.

De woede in Groningen is begrijpelijk en terecht. Want velen in Groningen trachten zich zeer redelijk op te stellen, en hebben ook best begrip voor het feit dat minister Kamp in een lastige positie zit. Want als de gaskraan wordt dichtgedraaid, stort de Nederlandse economie volledig in. Maar wel vindt iedereen in Groningen dat de schade die veroorzaakt wordt door de gaswinning volledig moet worden vergoed, en dat er zo voorzichtig en weinig mogelijk moet worden gewonnen. De Nederlandse Staat heeft de afgelopen decennia 265 miljard euro verdiend aan het aardgas, en dan zou het niet meer dan normaal moeten zijn dat er miljarden beschikbaar komen om alle schade te vergoeden.

Minister Kamp is enkele keren in Groningen geweest, en maakte ook wel indruk door niet voor zijn verantwoordelijkheid weg te lopen, en door met iedereen, ook met de felste critici in gesprek te blijven.

Er leek in deze voor Groningen zo desastreuze situatie slechts één manier om er uit te komen met het kabinet: door te blijven ijveren voor een maximaal herstel van ALLE door de gaswinning veroorzaakte schade, eventueel zelfs door alle beschadigde gebouwen, kerken en monumenten waar mogelijk te herbouwen op nieuwe, aardbevingsbestendige funderingen. Maar dat kan alleen wanneer er sprake is van vertrouwen in de landelijke politiek, en in een minister die – dat zien we in Groningen ook wel in – in een lastige positie zit.

Maar door dit telefoongesprek lijkt het er toch op alsof de kluit belazerd wordt, en dat Groningen dus toch gewoon een wingewest is. Want het is uiteraard wel degelijk tweehonderd procent zeker dat er een relatie is tussen de gaswinning en de bevingen. En dat de gaswinning in Loppersum met 80 procent is teruggebracht, is ook niet waar.

Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. En afgelopen weekend is dat paard er in woest galop vandoor gegaan, en het zal heel lastig worden het vertrouwen van Groningers terug te winnen. Stad en Ommeland weten nu waar ze aan toe zijn: voortaan kunnen we niet argwanend genoeg zijn. En het wordt ook hoog tijd dat minister Kamp ingaat op de suggestie om het herstel in Groningen uit te laten voeren volgens een door de provincie Groningen voorgesteld Deltaplan, geleid door een volstrekt - ook van het kabinet - onafhankelijke voorzitter.

===

(Foto: website Nijestee).