nieuws

16 mrt 2011, 20:08

Commentaar: Waar laat Groningen straks CO2 uit de Eemshaven?

In De Volkskrant stond onlangs een uitvoerige reportage over de bouw van de kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Een van de managers liet in het artikel weten dat het bedrijf ruimte heeft gereserveerd voor pijpleidingen om het af te vangen CO2 te transporteren. Maar die ruimte wordt nu niet gebruikt en de leidingen worden niet gelegd omdat de Nederlandse regering niet aangeeft wat er met het CO2 moet gebeuren. Maxime Verhagen en Geert Wilders vinden dat er eerst duidelijkheid moet komen over een tweede kerncentrale in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar de kans dat er snel een breed gedragen besluit over een nieuwe kerncentrale in Nederland komt, lijkt gezien de ontwikkelingen in Japan steeds kleiner. Dat kan nog vele jaren duren. Ondertussen spuwt de nieuwe centrale straks grote hoeveelheden CO2 de lucht in.


Dat laatste is een onacceptabele situatie. Zelfs de Milieufederatie in Groningen heeft vroeger ingestemd met de bouw van een nieuwe elektrische centrale onder uitdrukkelijke voorwaarde dat het CO2 wordt afgevangen en onder de grond, of in zee gestopt. En ook onder voorwaarde dat waar mogelijk duurzame energieopwekking wordt bevorderd.


Vlak voor de verkiezingen bleek er echter grote weerstand tegen de opslag van CO2.

Maar wat wilen we dan? Kernenergie is geen aantrekkelijke optie. En ook is er weerstand tegen windmolens vanwege het landschap. Extra aardgas opslaan in Pieterburen stuit ook op bezwaren vanwege inpassing in het landschap.

Toch zullen we een keer een keuze moeten maken. Want je kunt niet én evenveel energie willen blijven gebruiken, én tegen windmolens, tegen kernenergie en tegen ondergrondse CO2 opslag zijn.

Daarom wordt het tijd dat het provinciebestuur nu weer eens daadkracht gaat vertonen. De verkiezingen zijn achter de rug. Er moet een oplossing komen voor het steeds urgenter wordende probleem: waar laten we alle CO2 uit de Eemshaven?

William Moorlag, die namens de PvdA de college-onderhandelingen leidt, kan het niet langer op z’n beloop laten, want binnen een of twee jaar gaan de nieuwe centrales echt van start met de productie van elektriciteit. Het kan niet zo zijn dat de ingenieurs van RWE niks kunnen doen omdat ze niet weten waar ze hier in Nederland aan toe zijn.

Wat ons betreft moet een proef met ondergrondse CO2 opslag in Groningen ook een te onderzoeken mogelijkheid blijven. Maar dan wel in het kader van een "Green Deal" met het Rijk om honderden miljoenen beschikbaar te stellen voor het echt van de grond tillen van duurzame energie in het Noorden. Want die kant zullen we echt op moeten, je bent al lang geen geitenwollen sok meer als je daarvoor pleit. Waarbij het natuurlijk ook een prettige gedachte is dat de ontwikkeling van die nieuwe energie  een grote stimulans kan geven aan innovatie en aan de noordelijke economie.