nieuws

25 jul 2019, 11:11

Commentaar: Waar blijven de groene gebouwen in Groningen?

Commentaar: Waar blijven de groene gebouwen in Groningen?

Voor het eerst in de geschiedenis tikt de thermometer in Nederland vandaag misschien wel de veertig graden aan. Zelfs de meest grote scepticus kan er niet meer onderuit: het klimaat verandert. Maar wat betekent dat voor Groningen? Zijn we wel ambitieus genoeg met het uitvoeren van maatregelen om de nadelige gevolgen daarvan tegen te gaan?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor het antwoord op deze vraag kijken we even naar welke afspraken zijn gemaakt in het programma van het nieuwe college van B en W. En daaruit blijkt dat Groningen wel degelijk ambitieus is, zo blijkt uit het collegeprogramma voor de periode 2019 – 2035.

 

‘Wij willen vooroplopen in de energietransitie, in 2035 CO2 -neutraal zijn en de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland worden’, zo staat er onder Spoor 4, op bladzijde 6  van het collegeprogramma, dat overigens als motto heeft ‘Gezond, Groen en Gelukkig Groningen’.

 

Wat ook heel mooi is, is dat het college schrijft: ‘Wij gebruiken de noodzakelijke energietransitie als motor voor vernieuwing, versterking en herstel van onze wijken en dorpen.’

 

En:  “Een groene omgeving is een gezonde omgeving. Daar kunnen we sporten, wandelen of simpelweg tot rust komen. Een groene omgeving wapent ons tegen klimaatverandering en helpt de ecologie te versterken. (..) Meer groen helpt de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het draagt bij aan temperatuurbeheersing, biodiversiteit en het dempen van de gevolgen van hevige regenval, zonder dat we onze rioolcapaciteit hoeven uit te breiden. Vooral bomen zijn van onschatbare waarde. Wij nemen maatregelen om bestand te zijn tegen extremere weersomstandigheden.'

 

'Die maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak klimaatadaptatie. We voegen waar mogelijk bomen toe. We gaan door met het subsidiëren van groene daken, ontmoedigen versteende tuinen en stimuleren particuliere en lokale initiatieven op het gebied van vergroening. Met het Global Center on Adaptation in huis profileren we de Groningse regio als klimaatadaptieve regio.”

Gevel Stadskantoor Venlo
Gevel Stadskantoor Venlo

En concreet:

 

Deze overwegingen leiden bij het stadsbestuur tot concretere voornemens. Zoals: • Forse toename bomen en groen • Meer groene gebouwen • Ruimte voor voetgangers en fietsers • Minder parkeerplaatsen, oa 100 minder aan de Diepenring • Minder auto’s binnen de ringwegen • Uitvoering binnenstadsvisie, waaronder minimaal 1 miljoen voor meer groen; op de Grote Markt komen bomen te staan • Groeninvesteringsfonds: jaarlijks ongeveer 100 extra bomen • Door SIF-investeringen voor miljoenen euro’s aan groen en bomen toegevoegd • BIM-locatie aangepakt: kade en water herwonnen, groen en ontmoeting centraal’.

 

Maar wanneer dan?

 

Tot zover het collegeprogramma. De uitgangspunten en concrete voorstellen zullen in Groningen ongetwijfeld op brede steun kunnen rekenen: veel mensen maken zich echt grote zorgen om de klimaatverandering.

 

De vraag is nu alleen hoe lang de uitvoering precies gaat duren. En eigenlijk is het merkwaardig dat Groningen weliswaar de ambitie heeft om voorop te gaan lopen in de energietransitie, maar dat is nu nog niet het geval dus.

 

Ooit liep Groningen voorop met het Verkeers Circulatie Plan (VCP) uit 1976. Inmiddels is iedereen het er over eens dat dat ooit een goede zet is geweest, en ook de meeste ondernemers zijn er blij mee dat grote delen van de binnenstad wandelgebied zijn geworden.

 

Het is een gemiste kans dat de meest groene gebouwen van Nederland in Eindhoven, Venlo en andere delen van Nederland staan, althans gebouwen met groene gevels.

 

Dit stukje is niet bedoeld om zuur te doen, of om te beweren dat het gemeentebestuur niet ambitieus genoeg is. Dat is het wel. Alleen: we willen het stadsbestuur wel graag aansporen om ook vaart te zetten achter de uitwerking van haar plannen.

 

Het kan eigenlijk niet snel genoeg gaan, wat ons betreft. 

=============

Foto boven: Trudo Toren in Eindhoven, een woontoren met een bos van corporatie Sint Trudo. 125 bomen en 5200 struiken, planten en bloemen komen aan de gevel. Alle groen komt in grote plantenbakken aan de gevel van een nieuwe 70 meter hoge woontoren.