nieuws

29 aug 2014, 11:11

COMMENTAAR: Stedenband met Moermansk op dit moment weinig zinvol

Gronings bestuurders hebben besloten in oktober niet naar Moermansk te gaan om het 25-jarig bestaan van de stedenband te vieren. Dat is een verstandige beslissing. De vraag is echter of het langzamerhand niet tijd wordt om de Stedenband maar helemaal ter discussie te stellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De reis die gisteren door Groningse bestuurders werd afgezegd, was een reis om aandacht te schenken aan het 25-jarig jubileum van de Stedenband. Op 4 oktober zou het jubileum in Moermansk plaatsvinden, op de dag dat de stad Moermansk zelf haar verjaardag viert. Het bestuur uit Groningen zou bij deze viering aanwezig zijn.

 

De ramp met de MH17 en de daaropvolgende ontwikkelingen in Oekraïne hebben echter tot veel verdriet en onrust geleid in Groningen en de rest van Nederland. Het bestuur van de Stedenband Groningen – Moermansk vindt het niet gepast om 25 jaar vriendschappelijke contacten tussen Groningen en Moermansk te vieren als de slachtoffers van de MH17 nog steeds niet allemaal geïdentificeerd zijn. Daarom is besloten de bestuursreis uit te stellen.

 

Het bestuur is echter geenszins van plan om de contacten met de mensen in Moermansk op te geven. “”25 jaar contact op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en economie hebben tot prachtige resultaten geleid zoals een House of Equality en een dagopvang voor gehandicapte kinderen en volwassenen. In het voorjaar van 2015 wordt besproken of de situatie het dan toelaat om het 25-jarig jubileum alsnog in Moermansk te vieren”, aldus een persverklaring.

 

De liefde tussen Groningen en Moermansk kan inderdaad niet van een kant komen. Eerder al werd een Gronings raadslid in Moermansk aangehouden omdat hij bezig was een film te maken over homoseksualiteit in Rusland. Een in onze ogen primitieve en barbaarse actie van bestuurders in Moermansk die neerkomt op discriminatie en ook in strijd is met vrijheid van meningsuiting.

 

De vraag is toch echt of het wel nuttig is om in deze omstandigheden net te blijven doen alsof Groningen en Moermansk nog zulke dikke vrienden zijn. Laten we hopen dat de omstandigheden in het voorjaar van 2015 zijn verbeterd en dat Russische soldaten dan in hun eigen land zijn teruggekeerd.