nieuws

17 dec 2008, 20:08 door Door Hans de Preter

COMMENTAAR: RTV Noord en de bedreigde erfenis van Roel Dijkhuis

Roel Dijkhuis, vandaag vertrokken als hoofdredacteur van RTV Noord, laat een omroep achter die er ogenschijnlijk uitstekend voor staat, maar die een wat zorgelijke toekomst voor zich heeft. Dijkhuis’ omroep staat er in bijna alle opzichten aanzienlijk beter voor dan bij zijn aantreden, maar het zal voor zijn opvolger bijna ondoenlijk worden die positie ook zo fraai te houden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dijkhuis is er in geslaagd om van RTV Noord een bedrijf te maken dat aanvankelijk alleen radio maakte maar dat nu als televisieomroep en ook steeds meer via internet van al bijna even grote betekenis is geworden in het Groninger medialandschap als het Dagblad van het Noorden.


Ook zorgde Dijkhuis voor een vlekkeloos verlopen verhuizing van RTV Noord uit de binnenstad - het Martinikerkhof - naar de hypermoderne Mediacentrale. Maar misschien wel de belangrijkste verdienste is dat Dijkhuis er in is geslaagd de rust te bewaren bij deze omroep, waar men decennialang regelmatig rollebollend over straat tuimelde.


Maar deze nalatenschap van Dijkhuis is bedreigd. Mede door enorme toename van het aantal kanalen op de televisie en de komst van internet moet de redactie opboksen tegen een enorm aanbod van andere media. Was RTV Noord tot voor kort steeds de best bekeken en beluisterde omroep, het wordt steeds lastiger om via de televisie hoge bereikcijfers te houden.


Ook de inkomsten zijn niet gegarandeerd. Adverteerders kunnen voor andere media kiezen, en bovendien zal er tijdens de recessie minder geadverteerd worden. Gelukkig voor RTV Noord komt een belangrijk deel van de inkomsten via de provincie Groningen, hetgeen overigens de verhouding tot die provincie die men ook geacht wordt te controleren, wat lastig maakt.

Coevorden

Om deze redenen was het dan ook helemaal geen gek idee van Roel Dijkhuis om te pleiten voor samenwerking met Omroep Drenthe. Wanneer de redacties daarbij volstrekt gescheiden blijven, hoeft de luisteraar of kijker daar niets van te merken. Het was echter wat gênant dat Dijkhuis vervolgens door zijn eigen redactie voor aap werd gezet, toen RTV Noord een reportage over dit onderwerp maakte waarin commentaar en verslaggeving onbekommerd door elkaar werden gehusseld.

Redacteuren maakten namelijk een uitzending, zogenaamd vanuit Coevorden, om te laten zien wat Groningse kijkers aan gruwelijke saaiheid uit Drenthe kunnen verwachten wanneer het plan van Dijkhuis tot samenwerking met Drenthe wordt doorgevoerd.

Vervolgens werd de kijkers gevraagd om via internet te reageren op het voorstel van Dijkhuis, zoals samengevat door RTV Noord.  En ra, ra, wat vonden de kijkers? Die zagen ín grote meerderheid die samenvoeging met Drenthe niet zitten.

Maar kern van Dijkhuis’ idee was nu juist om op redactioneel niveau de zaken gescheiden te houden, zodat Groningen niet hoeft te vrezen over non-nieuws uit Coevorden.


Regionale STER ook voor Dagblad?


Overigens zou men toch wat vraagtekens kunnen zetten bij de financiering van RTV Noord. Op landelijk niveau pleiten kranten er namelijk voor om een deel van de reclame-inkomsten uit het STER-blok te bestemmen voor de dagbladen. Misschien zou zoiets op regionaal niveau ook denkbaar zijn: waarom zou een omroep als RTV Noord, die fel concurreert met het Dagblad van het Noorden, zowel inkomsten via de provincie mogen krijgen als ook alle reclame-inkomsten?

Sterke media nodig

Waar het in essentie om gaat is dat er in het Noorden krachtige, ook economisch sterke media blijven bestaan, die voldoende verslaggevers kunnen betalen om Statenvergaderingen en raadsvergaderingen in alle gemeenten en dorpen te kunnen blijven volgen, en die voldoende sterk zijn om de politieke macht te controleren en als countervailing power op te treden. Wat dat betreft hebben zowel RTV Noord als het Dagblad het steeds moeilijker, en dat is pas echt een bedreiging voor de democratie.