nieuws

21 dec 2010, 21:09 door Hans de Preter

Commentaar: Niet de rechter, maar bredere steun kan Groninger Forum redden

Het college van B en W van Groningen gaat een juridische procedure voeren om te trachten 35 miljoen euro steun van het provinciebestuur te krijgen. Wie dinsdagavond een bezoek bracht aan een discussie over de toekomst van het Groninger Forum aan het Hereplein, zal er snel achter zijn gekomen dat dat geen vruchtbare route is. Volgens hoogleraar Herman Bröring valt er alles af te dingen op het besluit van Provinciale Staten, maar zal het voor de gemeente Groningen een langdurige zaak worden om het geld via de rechter af te dwingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens die bijeenkomst wist oud-Gasunie woordvoerder Ben Warner nog even het oude enthousiasme voor de bouw van het Groninger Forum te doen herleven. Volgens hem heeft een dynamische stad als Groningen nu eenmaal af en toe uitdagingen en bouwwerken als het Groninger Museum en het Groninger Forum nodig, om niet te eindigen als een provinciestad als Zutphen.

Volgens Warner moet het ook wel mogelijk zijn om een inhoudelijk solide en eigentijdse invulling te vinden voor het concept van het Forum. Ook het Groninger Museum is rendabel geworden en heeft voor een enorme economische impuls gezeorgd.

B en W van Groninger doen er verstandig aan om te kijken of er de komende maanden niet alsnog bredere steun in de gemeenteraad en de provinciepolitiek voor het concept van het Forum is te verwerven. Wat ons betreft is het sowieso al niet goed voor Groningen wanneer er linkse of rechtse colleges bestaan met kleine meerderheden, waarbij grote partijen stelselmatig buiten de boot vallen.

Maar voor een mega-project als het Groninger Forum is dat dodelijk. Met alle kritiek die je kunt hebben op Provinciale Staten, of op het opkomend populisme: een grote fout is het ook geweest dat er voor zo’n giga project als het Forum geen brede raadsmeerderheid is geweest. In de Middeleeuwen werd de Martinitoren toch ook gerealiseerd door de gehele gemeenschap en niet door een kleine meerderheid? Het Groninger Forum moet er vanaf de start zijn voor alle Stadjers.


De VVD heeft nogmaals laten weten niet principieel tegenstander te zijn van het Groninger Forum. Alleen zou de commercie een grotere rol moeten krijgen in het concept. Dat vinden ook de binnenstadsondernemers in de Groningen City Club. Dit zijn toch geen onredelijke, populistische standpunten? Wat is er nu zo verwerpelijk aan om te streven naar een iets zakelijker en meer commerciële invulling?

Misschien is het een goed idee om een commissie te benoemen, met daarin bijvoorbeeld de Commissaris der Koningin Max van den Berg. Maar ook met een man als Ben Warner die een goede zakelijke achtergrond heeft, en tevens hart voor Groningen, om te kijken of met een iets commerciëlere invulling en breder draagvlak het spannende avontuur van het Groninger Forum alsnog doorgang kan vinden.