nieuws

19 aug 2009, 08:08 door Hans de Preter

Commentaar: Halve kabinet naar Groningen; ome Joop bedankt !

Het wordt zaterdag een ongekend topweekend voor Groningen. Die dag vindt in het Noorderplantsoen het jaarlijkse Noorderzonfestival plaats, maar gaat in Delfzijl ook Delfsail van start. Niet alleen zullen honderdduizenden Noorderlingen er van genieten: ook het halve kabinet neemt een kijkje. Met name voor Delfsail en de Eemshaven hebben maar liefst zes ministers grote belangstelling. Het is voor het eerst dat zo’n grote ministersploeg afreist naar Groningen. Hoe zou dat toch komen?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar liefst zes ministers brengen vrijdag een bezoek aan theaterfestival Noorderzon; zaterdag staat Delfsail op het programma. Ook de voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink en enkele Kamerleden reizen eind deze week op uitnodiging van het Groningse provinciebestuur af naar het Noorden.
Het gaat om de ministers Cramer, Plasterk, Hirsch Ballin, Ter Horst, Koenders en Rouvoet. Vrijdagavond zullen ze een hapje eten op het Noorderzon-terrein om vervolgens zaterdag aan boord te gaan van de Sörlandet.


Commissaris van de Koningin Max van den Berg ziet in de komst van de ministers naar Delfsail een uitgelezen kans om ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit het Noorden in contact te brengen met Haagse bestuurders en beslissers.


Het is prachtig dat er in de politiek zoveel belangstelling is voor Groningen. Toch kunnen wij het niet los zien van het feit dat het economisch momenteel relatief uitstekend gaat in de Eemsmond-regio. Daar wordt de komende jaren voor miljarden geïnvesteerd in de bouw van onder meer elektriciteitscentrales. De investeringen zijn net zo groot als het complete pakket maatregelen dat is genomen om de economie te stimuleren.

De bouwwerkzaamheden leveren duizenden nieuwe banen op, en er wordt een compleet dorp aangelegd om alle werknemers tijdelijk te huisvesten. Waar ter wereld is een regio waar ze dat kunnen zeggen, tegenwoordig? Het gaat dus relatief goed met de Eemsmond-regio en in Den Haag is er gelukkig veel interesse om eens te kijken naar dit Groningse economische mirakel.

Het moet wel eerlijk gezegd worden dat we dat mirakel grotendeels aan Haagse politici te danken hebben, want wanneer in de jaren zestig door Joop Den Uyl c.s. niet was besloten tot de aanleg van de Eemshaven, dan hadden we nu helemaal niets gehad. Een vooruitziende blik en durven investeren blijken uiteindelijk dus wel degelijk zoden aan de dijk te kunnen zetten. Ome Joop wordt bedankt.

Laten de Groningse politici zaterdag meteen de Zuiderzeelijn of de hoge snelheidslijn toch maar weer eens aan de orde stellen, zodat ook de huidige generatie politici in Den Haag oog krijgt voor investeringen in infrastructuur die misschien pas over decennia veel oplevert.

Wat dat betreft is het jammer dat minister Camiel Eurlings niet mee komt, dan had ook hij kunnen zien wat visie op den duur vermag. Maar hij moet misschien zijn boekhouding bijwerken.