nieuws

29 jan 2013, 10:10

Commentaar: Groninger Bodembeweging deed wat Provincie en Waterschappen ook hadden kunnen doen

Het was een historische avond gisteravond in Loppersum. Minister Kamp en de NAM kwamen de achthonderd aanwezigen uitleg geven over de stand van zaken met betrekking tot de aardbevingen, de verwachtingen voor de toekomst en de schaderegelingen. Het moet gezegd: minister Kamp maakte een uiterst degelijke, goed ingevoerde indruk en gaf er blijk van zich zeer betrokken te voelen bij (noord-) Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

En ook de NAM deed haar uiterste best vertrouwen van de bevolking te herwinnen, waarbij de directeur van de NAM liet weten niet trots te zijn op het feit dat twintig jaar lang elk verband tussen bevingen en gaswinning was ontkend.

Maar dit alles gezegd zijnde moet vastgesteld worden dat Groningen toch maar mooi met de gebakken peren zit. Ook al stoppen we nu met de gaswinning, dan nog kunnen zich aardbevingen blijven voordoen. En dan werd gisteren ook nog eens bekend dat een zoutlaag waar het gas steeds onder hoge druk heeft gezeten, het kan begeven, wat zelfs tot instortingen en kuilen kan leiden. Dit laatste klinkt misschien als zwartkijkerij, maar dat werd dus dertig jaar geleden ook al gezegd tegen geoloog Meent van der Sluis uit Assen die als eerste waarschuwde voor aardbevingen na gaswinning. Dat werd door overheid en NAM als paniekzaaierij afgedaan.

Groningen Bodembeweging

Eigenlijk is het diep droevig dat het amateurs van de Groninger Bodem Beweging zijn geweest die bijeenkomsten hebben moeten organiseren waar de bevolking na de laatste aardschokken haar hart kon luchten. Waar was de verantwoordelijke gedeputeerde eigenlijk?Waar waren de chique Waterschappen de afgelopen jaren?

Het wordt tijd dat er in Groningen een professionele organisatie wordt opgetuigd, die de Groninger Bodem Beweging terzijde staat en van kennis en munitie voorziet. Het kan toch niet zo zijn dat twee dames die zich de afgelopen weken het vuur uit de sloffen hebben gelopen het met een kleine vereniging opnemen tegen reusachtige organisaties als NAM en Staat?

Zo lang er nog aardgas zit in de Groningse bodem hebben wij hier nog een drukmiddel. Als al het gas gewonnen zou zijn, zou iedereen Groningen medelijdend hebben aangekeken en zeggen: ‘’tja, vervelend voor jullie! Jammer hoor. Maar het geld is op!’.

Er is geen enkele aanleiding om minister Kamp te wantrouwen. Integendeel: hij maakte een betrokken indruk en het is een uiterst capabele man. Maar de afgelopen jaren hebben wel duidelijk gemaakt dat wij hier in Groningen eigen en onafhankelijke deskundigheid nodig hebben om NAM en Staat op gepaste wijze van repliek te dienen. De bodemgesteldheid moet vanaf nu prioriteit nummer een zijn van de provincie Groningen.