nieuws

10 okt 2012, 09:09 door Hans de Preter

Commentaar: Groningen op weg naar college van B en W ‘zonder bespiegelingen en vergezichten’

Het nieuwe college van B en W van Groningen, bestaande uit SP, D66, CDA, VVD en PvdA, zal zo zakelijk mogelijk opereren en maakt geen programma met ‘bespiegelingen en vergezichten.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat meldt de fractievoorzitter van de SP in de Groningse gemeenteraad, Eelco Eikenaar. Gisteren zijn de fractievoorzitters voor het eerst om de tafel gegaan om te spreken over de vorming van een nieuwe coalitie.
Volgens Eikenaar is het nu zaak om zo snel mogelijk een stabiel college te vormen: "Natuurlijk moeten we elkaar eerst nog eens diep in de ogen kijken, zaken uitspreken en het er over eens worden dat we voortaan op een open en eerlijke manier met elkaar om moeten gaan. Maar daarna is het onze opdracht om op korte termijn een coalitie te vormen. Deze stad heeft snel een stabiel college nodig. Daarom pleiten wij ook voor een kort programma waarin we de essentiële afspraken maken, bespiegelingen en vergezichten zijn wat mij betreft overbodig. Dat in dat programma geen tram meer voorkomt dat is wat mij betreft een open deur.", aldus Eikenaar op het blog van de SP.
Bereikbaarheid
Dat er geen tram komt mag dan een open deur zijn, maar een van de grote vragen blijft toch hoe Groningen er voor wil zorgen bereikbaar te blijven. Er zal toch gesproken moeten worden over alternatieven voor de tram, omdat er dagelijks 160.000 bezoekers aan Groningen vervoerd moeten worden. Niets doen is geen optie omdat het aantal bezoekers aan Groningen blijft groeien. Wellicht dat de Translohr weer ter tafel komt, een soort tram op wielen, waar de VVD in het verleden voor pleitte.
PvdA
Ander heikel punt is wie namens de PvdA wethouder zal worden. Frank de Vries is als leider beschadigd uit de politieke crisis tevoorschijn gekomen omdat hij als wethouder vast hield aan de tram, maar kort na de crisis liet weten de tram intern wel ter discussie te hebben gesteld maar dat de PvdA fractie daar toen geen voorstander van was.


Wellicht dat dit voor de PvdA het moment is om nieuw talent een kans te geven: er zit traditiegetrouw veel bestuurstalent in de PvdA, en ook in de huidige fractie zitten enkele ondernemende vrouwen voor wie het niet al te lastig moet zijn om in een college met de VVD samen te werken.

En die beseffen dat als je ingrijpende plannen wilt doorvoeren in Groningen dat maar beter kan met een zeer brede steun in de samenleving en niet met een kleine meerderheid, waarbij grote delen van de Raad buiten spel blijven.