nieuws

24 sep 2014, 11:11

COMMENTAAR: Google vermorzelt Groningens Calimero-complex; Maar wat doen ondernemers, RUG en Hanzehogeschool?

COMMENTAAR: Google vermorzelt Groningens Calimero-complex; Maar wat doen ondernemers, RUG en Hanzehogeschool?

De Eemshaven is sinds dinsdag 23 september 2014 voor eens en voor altijd verlost van het imago van de haven die maar niet echt van de grond wil komen. Het is het Amerikaanse Google dat er voor heeft gezorgd dat de Eemshaven voortaan bekend zal staan als energie- en datahaven. Straks kan Nederland niet meer buiten de Eemshaven. En dat is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen van de Eemsmond, maar voor dat van de hele provincie Groningen. Google heeft in een klap de zelfmedelijdende Calimero-houding  van Groningers volstrekt ongeloofwaardig gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voortaan kunnen wij in Groningen nog zelfbewuster rond lopen. Zouden er in Amsterdam of elders in de Randstad nog mensen zijn die niet weten hoe Groningen tot leven is gekomen: in Amerika weten ze dat wel te waarderen. Dat bewijst niet alleen Google, maar dat deed eerder ook al IBM.

 

Tussen alle positieve geluiden konden wij slechts één negatief geluid optekenen. Voor Radio Noord meldde iemand dat het een slechte zaak was voor veel ICT bedrijven in Groningen want die krijgen er een geduchte concurrent op de arbeidsmarkt bij. Wie was deze zuurpruim wel niet, die dit meldde? Een verstarde bejaarde? Of een verbitterde vijftiger ? Nee: het was niemand minder dat Stef van der Ziel, een van Groningens meest succesvolle ICT ondernemers en eigenaar van Jet Stream in de Mediacentrale.

 

Of hij soms een zuurpruim is, daar willen we vanaf zijn. Maar hij heeft wel een beetje een punt: er dreigt een enorm tekort aan ICT-ers in Groningen. En met de komst van Google hebben de Groningse ICT bedrijven er weer een concurrent bij op de arbeidsmarkt.

 

Maar in plaats van om nu zuur te gaan zitten doen over Google, ware het beter dat Stef van der Ziel samen met andere ICT bedrijven  en instellingen als RUG en Hanzehogeschool een stoutmoedig plan zou gaan maken. Kom, op, ondernemers: zeur toch niet, maar bedenk een oplossing voor uw arbeidsmarktprobleem!

 

Het wordt tijd dat wij in de stad Groningen iets van het jeugdig enthousiasme overnemen van Harm Post , directeur van Groningen Seaports, en zouden gaan werken aan een kweekvijver voor ICT talent. In plaats van de vermoeide oude mannentaal van sommige iCT-ondernemers.

 

En laten we de lat vooral zeer hoog leggen:  in Groningen zijn alle basisvoorwaarden aanwezig om te komen tot een soort Sillicon Valley. We hebben in Groningen de bedrijven. We hebben de jongeren. We hebben de kennis.  We hebben ook nog wel wat oudere hippies en een creatieve cultuur. Alle ingrediënten dus voor een cocktail die moet kunnen zorgen voor een brede Sillicon Valley, tussen de Eems en de Aa.

====

Op de Foto: Harm Post, Groningen Seaports, in Googe Shirt. Foto: Twitter -  WilbertBoneschansker.

====

(NB: De GIC brengt morgen een reactie van Stef van der Ziel op dit commentaar)