nieuws

28 jan 2013, 13:01

COMMENTAAR: Gaswinning in Groningen - schok van rapport zal nog zeer lang nadreunen

De komende jaren kunnen aardbevingen ten gevolge van gaswinning in Groningen alleen maar groter worden. Daardoor kan zelfs de veiligheid van inwoners van noord-Groningen in gevaar komen, en dat er doden kunnen vallen is niet uit te sluiten. Dat is een schokkende en onthutsende conclusie uit nieuw onderzoek van de Staatsmijnen. De aardgaswinning kan daardoor in gevaar komen, en dat zou voor de Nederlandse Staat gigantische gevolgen hebben. De impact van het vrijdag gepresenteerde rapport kan daardoor nauwelijks worden overschat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2012 werd 47 miljard kubieke meter gas gewonnen in Groningen, wat de staatskas 11,5 miljard euro opleverde. Ongeveer 97 procent van de Nederlandse huishoudens is van dit gas afhankelijk.

Daarnaast levert Nederland gas aan België, Duitsland en Frankrijk. Als Nederland daarmee zou moeten stoppen, zijn de gevolgen niet te overzien en zijn de bezuinigingen van de laatste tijd nog maar kinderspel vergeleken bij de draconische maatregelen die dan genomen zouden moeten worden.


In elk geval reageerde minister Kamp correct en ogenschijnlijk krachtdadig op het rapport: hij komt naar Groningen en gaat hier zich de komende dagen oriënteren. Dat is dapper van de minister: geen slapjanus die zich verschuilt achter een top-ambtenaar. Dat hij persoonlijk komt, verdient dus respect.

Maar er staat hem vanavond wel een warm onthaal te wachen van zeer ongeruste inwoners van noord- Groningen.


Onlangs al bleek tijdens een eerste bijeenkomst met de Groninger Bodem Beweging in het gemeentehuis van Loppersum dat sommige bewoners niet zozeer  schadevergoeding willen:  de ongerustheid zit nog veel dieper. Het gevoel van veiligheid is aangetast, zoals een gepensioneerde mevrouw er toen al huilend vertelde. Eerder vertelde iemand tijdens een bijeenkomst in Middelstum dat hij een koffer in huis heeft klaar staan om te vluchten.

En toen moest het rapport waarin nu veel ernstiger schokken voor mogelijk worden gehouden, nog verschijnen.


We moeten overigens nog wel even terug denken aan de tijd in de jaren tachtig en negentig toen een geoloog uit Assen, Meint van der Sluis, voorspelde dat de gaswinning in Noord-Nederland tot aardschokken zou kunnen leiden. De man werd als zonderling afgeschilderd en volledig weggehoond door de NAM, de overheid en in veel media.


In elk geval lijken NAM en Rijksoverheid de zaak nu wel uiterst serieus te nemen. Dat is in elk geval grote winst.

Maar dat minister Kamp twee vertegenwoordigsters van de Groninger Bodem Beweging gistermiddag verweet het ongepast te vinden dat de dames de NAM en de Staat niet vertrouwen, is niet verstandig van hem. Tientallen jaren lang zijn mensen die vraagtekens zetten bij de gevolgen van de gaswinning als onheilsprofeten in de hoek gezet, ook door de NAM. Dat moet de minister nu niet weer gaan doen met de Groninger Bodem Beweging.


Want het is mooi dat de Nederlandse Staat ieder jaar 11 miljard ‘verdient’ aan het Groningse aardgas. Maar het is onacceptebel dat de rekening daarvan op het bordje van de bewoners van noord-Groningen komt te liggen, qua schade aan gebouwen en vooral  wat betreft het gevoel van veiligheid.