nieuws

23 jun 2011, 22:10 door Hans de Preter

Oproep aan Burgemeester Rehwinkel :”Peter blijf bij jezelf en doe dat waarin je zelf geloof hebt”

“Het is jammer dat burgemeester Peter Rehwinkel een beetje het boetekleed heeft aangetrokken. Dat was niet nodig, want Rehwinkel moet vooral doorgaan met dat te doen waar hij goed in is. Je anders voordoen dan je bent, betekent het begin van het einde!“ Deze oproep doet een lezer van de GIC aan Peter Rehwinkel. Het is een van de reacties op ons commentaar naar aanleiding van functioneringsgesprekken met Peter Rehwinkel. Het commentaar en de reacties leest u hieronder.
“Het is jammer dat burgemeester Peter Rehwinkel een beetje het boetekleed heeft aangetrokken. Dat was niet nodig, want Rehwinkel moet vooral doorgaan met dat te doen waar hij goed in is. Je anders voordoen dan je bent, betekent het begin van het einde!“ Deze oproep doet een lezer van de GIC aan Peter Rehwinkel. Het is een van de reacties op ons commentaar naar aanleiding van functioneringsgesprekken met Peter Rehwinkel. Het commentaar en de reacties leest u hieronder.
“Het is jammer dat burgemeester Peter Rehwinkel een beetje het boetekleed heeft aangetrokken. Dat was niet nodig, want Rehwinkel moet vooral doorgaan met dat te doen waar hij goed in is. Je anders voordoen dan je bent, betekent het begin van het einde!“ Deze oproep doet een lezer van de GIC aan Peter Rehwinkel. Het is een van de reacties op ons commentaar naar aanleiding van functioneringsgesprekken met Peter Rehwinkel. Het commentaar en de reacties leest u hieronder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Peter Rehwinkel is bijna twee jaar burgemeester van Groningen. Voor het Dagblad van het Noorden was dat onlangs aanleiding om een uitvoerig portret te maken van Groningens eerste burger. De conclusie van dat verhaal – vervolgens braaf verder verspreid door RTV Noord – was niet al te best. Rehwinkel kwam er vanaf als een brave lintenknipper, die de hele dag niet veel anders doet dan handen schudden en Twitteren.

Die conclusie is echter volstrekt misplaatst. In de serie burgemeesters van Groningen als Jan Berger, Harm Buiter, Jos Staatsen, Hans Ouwerkerk en Jacques Wallage is Peter Rehwinkel zeker niet de zwakste. Op z’n Grunnings gezegd: 't kon minder. Voor onze Hollandse lezers: dat betekent dat Peter Rehwinkel het in Groningen helemaal zo gek niet doet.

Volgens de door de krant geciteerde critici, waaronder partijgenoten, zou Peter Rehwinkel zich te weinig bezig houden met de inhoud van het beleid, en vooral gefixeerd zijn op het op een prettige manier presenteren van Groningen, naar buiten. Maar hallo, wacht even: is dat nu niet juist niet net wat de Groningse stadspolitiek al tientallen jaren als functie voor haar burgemeesters nastreeft?

In Groningen geldt het primaat van de wethouders. Dat zijn door de gemeenteraad gekozen stadsbestuurders. Dit in tegenstelling tot een burgemeester die door de Kroon is benoemd, zij het op voordracht van de Raad, maar toch. Groningen is echt een wethoudersstad.

Traditiegetrouw zijn het de wethouders die het hier voor het zeggen hebben, en dan met name de PvdA-wethouders. Het is dan ook een gotspe dat het juist de PvdA fractievoorzitter is in de gemeenteraad van Groningen die vindt dat Rehwinkel zich te weinig laat zien.
Maar wie laat zich hier in Groningen eigenlijk nu weinig zien? Dat is de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Groningen zelf.

Deze bekleedt dezelfde functie als ooit Ypke Gietema, Willem Smink, Rein Zunderdorp en in iets minder mate Frank de Vries : allemaal politici die een grote bekendheid genoten in de stad omdat ze het PvdA-beleid met veel passie verdedigden. Dat kunnen we van de huidige PvdA-fractievoorzitter - Arjan de Rooij schijnt hij te heten - niet zeggen. De minst zichtbare fractievoorzitter van de PvdA in jaren.

Dit is geen betoog om alles wat Rehwinkel doet te loven en te prijzen. Maar als de Groningse politiek een burgemeester weinig ruimte geeft, dan is het raar om dan als kritiek te ventileren dat de man te weinig ruimte neemt en te weinig met de inhoud bezig is.

Een van de zaken die Rehwinkel goed doet, is dat het college van B en W als een harmonieus geheel lijkt te functioneren en niet rollebollend over straat dendert. Dat is best een verdienste. Wat ook een verdienste is, is dat Rehwinkel prima contacten heeft opgebouwd met het bedrijfsleven. Rehwinkel heeft wat dat betreft absoluut meer verdiensten dan zijn voorganger Jacques Wallage, die inhoudelijk misschien sterk was, maar soms wat contactgestoord over kwam.

Nee: een basisprobleem in de Groningse politiek is dat hier tientallen jaren is gekozen voor meerderheidscoalities. Dat betekent dat grote delen van de raad niet in B en W zijn vertegenwoordigd. Dat heeft zeker voordelen: er is een herkenbaar en in veel opzichten voor Groningen vruchtbaar beleid gevoerd. Maar het heeft ook nadelen. Belangrijke stromingen, zoals nu de VVD, voelen zich er niet bij betrokken.

En dat is voor de dagelijkse politiek misschien geen probleem, maar wel bij majeure projecten als het Groninger Forum of de tram. Zulke ingrijpende projecten kun je in een stad als Groningen eigenlijk niet invoeren met een meerderheid van enkele stemmen in de gemeenteraad. Die moeten door een grote meerderheid van de bevolking worden gedragen.

Wat het Forum betreft is het nu eerst zaak om, misschien middels een kabelbaan, ook de VVD enthousiast te krijgen. Misschien dat daar een belangrijke taak ligt voor Peter Rehwinkel. We wachten het af.