nieuws

20 mrt 2014, 08:08

COMMENTAAR: Breed college ligt meest voor de hand voor Groningen

Nu de kruitdampen aan het wegtrekken zijn is het grote nadenken begonnen: welke partijen zullen straks een nieuw college gaan vormen in Groningen?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het zou wel eens een college kunnen worden dat weinig verschilt van de huidige, alleen zal de invloed van D66 daarin veel groter zijn.

 

Er zijn veel combinaties mogelijk om een meerderheid te krijgen in de Groningse politiek. PvdA en VVD hebben zwaar verloren, en zouden buiten de boot gehouden kunnen worden, al is het iets lastiger om de PvdA – toch nog zes zetels – naar de oppositie te verwijzen.

 

De afgelopen periode hebben D66, PvdA, VVD, SP en CDA laten zien dat ze samen de stad goed kunnen besturen. Aangezien PvdA en VVD landelijk in het kabinet zitten is het de vraag of het voor Groningen slim zou zijn deze twee partijen buiten het college van B en W te houden. Het antwoord luidt: nee, dat zou niet slim zijn, want daardoor is het lastiger om fondsen te werven in Den Haag.

 

Bovendien zou de SP dan verantwoordelijk worden voor pijnlijke bezuinigingen en zou de PvdA mooi weer kunnen spelen in de oppositiebanken. Hetzelfde geldt voor D66: als die partij de VVD buiten de boot houdt, kan de VVD de handen schoon houden en in Groningen de rol van beste stuurman die aan wal staat gaan spelen.

 

Er breken financieel gezien zeer zorgelijke tijden aan voor Groningen. Of, beter gezegd: die zijn al lang aangebroken. Het is dan het beste dat er een zo breed mogelijk college komt, waarbij alle belangrijke politieke groeperingen zich vertegenwoordigd voelen en waar men dan samen de ijzers uit het vuur kan gaan halen. De lijkt de meest verstandige optie voor Groningen.