nieuws

11 okt 2010, 09:09 door Hans de Preter

Commentaar: B en W Groningen steeds meer voor de troepen uit

B en W van Groningen beginnen steeds meer voor de troepen uit te marcheren. In hun ijver de stad daadkrachtig te besturen lijken ze het streven naar een breed draagvlak te vergeten waardoor ambitieuze doelen juist minder snel bereikt zullen worden. Vier voorbeelden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Groningen wel degelijk werk zal moeten maken van het handhaven van de anti-kraakwet die per 1 oktober is ingegaan. Eerder nog lieten B en W in een verklaring weten te voldoen aan een motie van de gemeenteraad van Groningen uit juni, waarin werd gevraagd om het heel kalmpjes aan te doen met het handhaven van de anti-kraakwet. Volgens de meerderheid in de gemeenteraad zijn er belangrijker zaken dan het handhaven van die wet.

Maar vrijdag werden B en W op hun vingers getikt en kwam er een verklaring van justitie waarin staat dat het niet de gemeenteraad is in Groningen die bepaalt welke wetten wel of niet gehandhaafd worden, maar dat het aan justitie is om te bepalen of er wel of niet tot vervolging wordt over gegaan.

Tweede voorbeeld. Onlangs kwam er een verklaring van enkele ondernemersverenigingen waarin men zich keert tegen een zeer forse verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Die komt in Groningen uit op negen procent. Daar komt nog bij een aanvullende verhoging van die OZB ten behoeve van een Fonds Ondernemend Groningen van zes procent, waarmee de totale OZB verhoging op 15 % procent uit komt. Dat mag natuurlijk allemaal, maar het is jammer dat daarover geen overeenstemming is gekomen met ondernemend Groningen.

Derde voorbeeld. Het UMCG protesteert tegen de keuze van een bepaald tracé voor de tram door Groningen. Dat is opmerkelijk omdat een van de redenen om een tram te nemen juist de bereikbaarheid was van het UMCG. Hoe kun je nu een tram aanleggen voor een mega-organisatie als het UMCG, terwijl deze niet gelukkig is met de keuze van het tracé?

Vierde voorbeeld: Groningen werkt hard  aan de voorbereiding van de bouw van het Groninger Forum. Maar over de invulling van dat Forum is nog veel onduidelijkheid. Er is nu zelfs een communicatieadviseur ingehuurd om daar leuke ideeën voor aan te dragen. Nu was er in het verleden ook al een suggestie om in dat Groninger Forum iets meer commercie onder te brengen, bijvoorbeeld De Bijenkorf. Maar B en W wezen dat van de hand. Er moet 'een publieke invulling' komen.

Deze opstelling leidde er toe dat partijen als VVD en CDA zijn afgehaakt. En dat is jammer. Niet vanwege de politieke kleur van die partijen, maar wel omdat een zo forse ingreep in de Groningse binnenstad een zo breed mogelijk draagvlak vereist. Het Groninger Forum moet iets worden voor de hele stad.

Nu doet de situatie zich voor dat een deel van de stadspolitiek er tegen is, en dat B en W met ondernemers weinig meer contact hebben dan dat zij straks een forse rekening toegestuurd krijgen.
 

Dit alles lijkt geen verstandige koers aan de vooravond van op zichzelf wenselijke ingrepen in de Groningse binnenstad die hun weerga niet kennen.