nieuws

11 mrt 2013, 08:08 door Hans de Preter

Commentaar: Afrekencultuur rond “Haren”, de media en het NOS-journaal

Tijdens de bewonersbijeenkomst in Haren vrijdagavond was er, zo meldt NOS Teletekst, een inwoner die opstond en kritiek had op de “afrekencultuur” van de media. Opmerkelijk was dat deze opmerking leidde tot applaus van de overige aanwezigen in de zaal. Kennelijk is er irritatie bij inwoners van Haren over het gedrag van media die op hoge toon het vertrek van de burgemeester en politiechef eisen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eerder al was er vanuit de zaal in Haren applaus gekomen nadat iemand had gezegd dat Rob Bots moest aanblijven.
Ook minister Opstelten van binnenlandse zaken liet vrijdag al weten dat wat hem betreft de burgemeester en politiechef Oscar Dros gewoon kunnen aanblijven.


De steun vanuit de zaal voor de burgemeester was opmerkelijk. Want een neutrale televisiekijker die eerder die avond naar het NOS journaal keek had een totaal ander beeld voorgeschoteld gekregen. Daar had de dienstdoende verslaggever de indruk gewekt dat er over het algemeen grote weerstand zou zijn bij de inwoners van Haren tegen de burgemeester. Om die weerstand duidelijk te maken had hij interviews met onder meer een kapper die vond dat Bats moest opstappen. Ook andere bewoners onderstreepten dat, al werd er ook nog iemand aan het woord gelaten die dat niet vond.


Dat deze verslaggever zelf ook vindt dat de burgemeester weg moet, dat was eerder al wel duidelijk geworden.(“in Haren is alles mis gegaan wat maar mis kon gaan en er is nauwelijks iets wat wel goed is gegaan, zo blijkt uit een rapport dat wij van het NOS journaal nu al exclusief boven water hebben gehaald”).


Maar kennelijk had de verslaggever toch een beetje last van een tunnelvisie gekregen, en had hij alleen die mensen geïnterviewd die datgene beweerden wat hij zelf in Hilversum na al dat spit- en graafwerk om dat rapport als eerste te pakken te krijgen, nog had bedacht.
 

Door deze verslaggeving wekte het NOS journaal een enigszins vooringenomen indruk. Want vrijdagavond bleek dus dat er bij bewoners kennelijk nog wel degelijk steun is voor Rob Bats, terwijl het NOS journaal toch een compleet andere indruk had gewekt. Of: erger nog, had proberen te wekken.

Want er zijn twee mogelijkheden: ofwel deze verslaggever was slecht geïnformeerd en heeft niet de juiste mensen gesproken om een goed beeld te geven van wat er onder de bevolking leeft. Ofwel de verslaggever probeerde die mensen aan het woord te laten die zijn eigen mening bevestigden. Dat laatste lijkt op stemmingmakerij en verklaart misschien waarom mensen in Haren gisteravond geïrriteerd waren en de opmerking van de meneer over de media met applaus begroetten.


Het is maar goed dat er wat televisienieuws betreft nog concurrentie is, en dat er behalve de NOS ook RTL Nieuws is.
 

Wat die concurrentie betreft: in Groningen is het misschien goed dat RTV Noord en Dagblad van het Noorden elkaar tegenwoordig af en toe weten te vinden in de onderzoeksjournalistiek, maar daarmee ligt wel gevaar van eenzijdige opinievorming op de loer.


Een van de lessen van de Facebookrellen in Haren is ook dat massamedia op de dag van de rellen zelf volgens Cohen geen neutrale rol meer speelden.


Daarom zou het goed zijn dat er naar aanleiding van het rapport van de commissie Cohen ook een discussie op gang komt over de rol van de media. En over de vraag of media niet vaak veel te vroeg zijn met het roepen om het aftreden van bestuurders die overduidelijk slecht hebben geopereerd maar wel in moeilijke omstandigheden. Want wanneer media zelf niet loep-zuiver hebben geopereerd, wat of wie geeft hen dan nog het recht om nu op hoge toon het aftreden van bestuurders te eisen ?