nieuws

07 mrt 2010, 15:03

Collegevorming Groningen: maandagavond eerste - openbare - verkenning

In een eerste overleg tussen alle lijsttrekkers van de gekozen politieke partijen is bepaald dat Frank de Vries, als lijsttrekker van de grootste fractie in de gemeenteraad van Groningen, het voortouw neemt bij de onderhandelingen over de vorming van een coalitie en het schrijven van een collegeprogramma. In deze bijeenkomst van alle lijsttrekkers is verder gesproken

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

over de opzet van het proces van de onderhandelingen zelf. De lijsttrekkers drongen aan op een snel proces van onderhandelen. Frank de Vries is daarom een eerste verkennende fase gestart. Daartoe houdt hij vanaf vrijdag 5 maart bilaterale gesprekken met lijsttrekkers uit de raad. In het eerste overleg is ook afgesproken dat komende week een eerste openbare verkenning plaatsvindt met de lijsttrekkers. Deze openbare bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 maart in de oude raadzaal in het stadhuis aan de Grote Markt 1, van 18.00 uur tot 20.00 uur.