nieuws

20 mei 2009, 10:10

College: Lichten op groen voor bouw Groninger Forum

Alle lichten staan op groen voor de planontwikkeling van het Groninger Forum en de oostzijde van de Grote Markt. Dat heeft wethouder voor ruimtelijke ordening Frank de Vries (PvdA) vandaag in een persconferentie bekendgemaakt. Volgens het college staat er niets meer in de weg voor de bouw van de nieuwe vestiging in de binnenstad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De plannen voor de Grote Markt kunnen volgens het college van start. De dekking van de bouwkosten is rond en een eerder begroot exploitatietekort van het Groninger Forum is voor het overgrote deel opgelost (teruggebracht van 2,24 miljoen naar 500.000 euro). Voor de realisatie van de totale verbouwing van de Grote Markt oostzijde (Oostwand Grote Markt, Poelestraat achterzijde, Forum met parkeergarage en fietsparkeerkelder) is een investering nodig van zo’n 170 miljoen euro.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt 31,25 miljoen en is gedekt via de gemeentebegroting. De rest van de benodigde investering van 44,9 miljoen euro wordt gedekt via een bijdrage van 35 miljoen uit het Ruimtelijk Economisch Programma (Zuiderzeelijngelden) en een subsidie van 10 miljoen uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling. Volgens De Vries is nog niet bekend of de Europese subsidie zal worden toegekend. “De aanvraag is ingediend en voor de zomer krijgen we daarover uitsluitsel. Maar we hebben er vertrouwen in, dat dat goed gaat komen”, zei hij.

Het Forum, waarin delen van het Groninger Museum, bioscoop Images en de bibliotheek worden ondergebracht, moet een grote publiekstrekker worden. “De meerwaarde van het Groninger Forum, is dat een deel van de binnenstad veel meer toegankelijk wordt. Daarnaast komen er aan de Grote Markt betere looproutes naar commerciële voorzieningen”, aldus De Vries. Maar het Forum is volgens hem ook de redding voor de openbare bibliotheek. “Doen we niets aan de bibliotheek, dan stevenen we af op de teloorgang van een belangrijke voorziening. Door deze investering moet de klassieke bibliotheek een moderne media faciliteit worden. Dat is een voorwaarde voor overleving van de bibliotheek.”

In het definitieve ontwerp van het Forum zijn een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van het voorlopige ontwerp. Zo zijn er in samenwerking met de Adviesraad gehandicaptenbeleid verbeteringen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het pand gerealiseerd en is het restaurant op de tiende verdieping verplaatst naar de Grote Marktzijde, om de bovenverdieping volledig toegankelijk te maken voor het publiek. Onder de Nieuwe Markt wordt een fietsparkeerkelder gerealiseerd met circa 1500 plaatsen. Het parkeren van auto’s wordt ook ondergronds gedaan onder het gebouw van het Forum. De parkeergarage telt 385 parkeerplekken.

Omdat voor de bouw van het Groninger Forum de filmzalen van Images gesloopt moeten worden, moet volgens het college de bioscoop tijdelijk worden ondergebracht in de oude Camerabioscoop aan het Hereplein. Het Koninklijk Natuurkundige Genootschap (KNG), eigenaar van het pand van Images, liet eerder in Dagblad van het Noorden weten, dat daarover nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. De wethouder kijkt daar vreemd van op. “Er is in beginsel een overeenkomst. Zodra de gemeenteraad op 17 juni akkoord gaat met de plannen, kunnen we aan de slag.”