nieuws

26 sep 2012, 09:09

SP en D66 leggen bom onder Gronings college

In het gemeentebestuur van Groningen is grote onenigheid over de begroting voor 2013. Coalitiepartijen SP en D66 voelen er niks voor om miljoenen uit te trekken voor de Regiotram, een duur project om een sneltram aan te leggen in en rond de stad. PvdA en GroenLinks, de andere coalitiepartijen, willen de plannen wel doorzetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De wethouders Jannie Visscher (SP) en Ton Schroor (D66) vinden de Regiotram onverantwoord en vrezen dat de Groningse bevolking nog lang de financiële gevolgen daarvan zal ondervinden, vooral omdat zij de komende jaren nog fikse tegenvallers verwachten.

,,We willen de rekening niet doorsturen naar een volgend college.''
Zij willen daarom ,,geen verantwoordelijkheid meer nemen'' voor de begroting, zo verklaarden zij woensdagmorgen. Zij worden daarin gesteund door hun fracties, waardoor er ook geen meerderheid in de gemeenteraad meer is voor de tram. De Regiotram is al lange tijd een heikel onderwerp in Groningen, zowel in de politiek als onder de bevolking.

De twee wethouders willen het op dit moment nog niet tot een breuk in het college laten komen, zo zeiden ze. Hun 'blokkade' is ,,een uiterste poging om tot een goede begroting te komen.'' Burgemeester Peter Rehwinkel heeft het college van B en W woensdagmorgen direct bijeengeroepen om de crisis te bespreken.

Fractievoorzitter Arjan de Rooij van de PvdA vindt de situatie die nu is ontstaan ,,onbestaanbaar''. ,,Twee kleine partijen leggen via de media hun wil op aan de grote partijen.'' Volgens De Rooij is dat ,,min of meer hetzelfde als het opzeggen van het vertrouwen''. Volgens hem is het huidige college ,,niet langer houdbaar''.