nieuws

27 mei 2002, 00:12

College buigt zich over plan aanpassingen Gronings Stationsplein

Ambtenaren van de gemeentelijke dienst RO/EZ hebben een plan opgesteld om het levensgevaarlijke Stationsplein veiliger te maken. De suggesties worden dinsdag aanstaande besproken in de wekelijkse vergadering van het college van B&W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit meldt een voorluichtster van de dienst RO/EZ Groningen. Het plan voorziet onder meer in een aantal gemarkeerde paden voor fietsers en voetgangers over het stationsplein. Ook wordt gedacht aan een verkeersagent om de veiligheid op het plein te vergroten en extra verkeerslessen voor de jeugd.
Dit tragische ongeval leidde tot een actie van ouders en kinderen op het Praediniusgymnasium. In een gesprek met deze bezorgde ouders, het schoolbestuur, klasgenootjes van Chantal, de conrector van het Praediniusgymnasium en de vader van de verongelukte Chantal, zegden de ambtenaren toe een plan voor een versnelde verbetering van het plein voor te leggen aan het stadsbestuur.
De RO/EZ-woordvoerster kan nog geen termijn noemen voor de realisering van het plan. Vorige week schreef het college van B en W dat inspraakprocedures een versnelde aanpak van het plein verhinderen. Er ligt al een herinrichtingsplan van de architect Christiaanse. Maar de geplande voltooiing daarvan is pas eind 2004.